Hopp til hovedinnhold

Norsklærer Josteins beste tips til norskeksamen

Jostein Christensen fra Sonans Utdanning i Oslo vet alt om hva privatister bør – og ikke bør – fokusere på under eksamen. Les hans åtte tips til hvordan du gjør det best mulig, på både muntlig og skriftlig norskeksamen.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen handler om hvor god du er til å snakke om utvalgte temaer i faget i løpet av en halvtime, og hvordan din evne er til å forklare det du kan på en presis og tydelig måte.

Skriftlig eksamen

Den vanligste grunnen til at folk ikke består norsk skriftlig, eller at de får en karakter eller to lavere enn forventet, er at de ikke svarer på absolutt alt oppgaven spør om. Ta derfor tak i dette først.

Vurderer du å ta opp norsk som privatist? Norskundervisningen hos Sonans er spesielt tilrettelagt for privatisteksamen. Vi hjelper deg gjerne å lage en plan.

Bestill gratis rådgivning 

1) Gå rett på sak

Svar på spørsmålet med en gang, og unngå all ikke-relevant informasjon. Da viser du sensor at du kan holde deg til saken. En god måte å starte på, kan være å gi en definisjon på hva du skal snakke om. Hvis en oppgave handler om norrøn litteratur, kan du for eksempel begynne med å si at “norrøn litteratur er enkelt sagt litteratur som er diktet i vikingtiden, som har blitt muntlig overlevert i flere generasjoner, og blitt skrevet ned først på 1200-tallet”. Det er å gå rett på sak!

2) Vær tydelig

Si ting i en klar og tydelig rekkefølge. Snakk om én ting om gangen, og bli ferdig med ett poeng før du går videre til det neste. Vær presis, og bruk de riktige faguttrykkene. Skal du snakke om uttrykket “allitterasjon”, så legg gjerne til ordene “bokstavrim”, for å vise at du vet hva du snakker om. Presisjon er et viktig element for å vise sensor at du fortjener mer enn en gjennomsnittlig karakter.

3) Bruk stikkordsnotater

Det spiller ingen rolle hvor gode notater du har skrevet: Det er hvordan du klarer å formidle hva du har forstått som er viktig. Bruk derfor stikkordsnotater (ikke et langt manus) for å hjelpe deg selv til god struktur. Skriv stort, med mye plass rundt hvert ord, og bruk både venstre og høyre side av arket. Da blir det lettere å finne det stikkordet du trenger.

Det er ikke slik at sensor blir mindre imponert dersom du har notater med 15 stikkord og et par sitater. Har du derimot mange ark, og du må bruke mye tid i å finne frem, viser du sensor at du er avhengig av notatene, og du gir ikke et like godt inntrykk. Sikter du mot toppkarakter? Bruk stikkordsarket for å sikre at du får frem de riktige poengene i riktig rekkefølge.

4) Forklar likheter og forskjeller

Vis at du er selvstendig ved å reflektere rundt likheter og forskjeller: Finnes det noen likheter mellom tekstene fra barokken og romantikken? Finner du likheter i tekstene til Wergeland og Welhaven? Når man ser etter likheter og forskjeller er man automatisk i gang med å tenke selvstendig, noe som er nødvendig for å få en god karakter. Pass imidlertid på at du holder deg til det oppgaven spør om!

5) Unngå stilbrudd

Det er lett for sensor å skjønne om du kun har pugget de riktige ordene og uttrykkene fra boken, eller om du faktisk har forstått. Bruk ditt språk og din måte å snakke på - og ikke bare reprodusér fagstoffet fra boken. Å kunne svare på spørsmål på sparket viser at du kan tenke selvstendig. Hvis du ikke klarer å svare på spørsmål, vil sensor se at du bare har pugget hva som er riktig, men at du ikke ikke har forstått det i dybden.

6) Lag en sjekkliste

De fleste oppgaver ber deg gjøre flere ting, i alle fall to eller tre. Les nøye hva oppgaven ber deg om å gjøre, og skriv en punktliste. Så lar du arket ligge ved siden av deg gjennom hele eksamen, slik at du kan se på den innimellom. Før du leverer bør du forsikre deg om at du har gjort alt som står på listen din. Sjekklisten kan du lage både til kortsvaret og langsvaret.

7) Lær av tidligere feil

Har du norskoppgaver som er rettet av en lærer fra tidligere? Ta dem med på eksamen. Se hva læreren har bedt deg rette på tidligere. Hvilke feil gjorde du sist? Se deretter på besvarelsen du akkurat har skrevet. Finner du noen av de samme feilene her? Veldig ofte gjentar man feilene sine - særlig under tidspress. For enkelte kan det å rette opp i slike feil bety en hel karakter opp på eksamen.

8) Kan du de riktige uttrykkene?

Bruk relevante fagbegreper når du svarer på oppgavene. Det er positivt å vise sensor at du behersker dette, men er noe mange elever glemmer når de skriver. Vær obs på at du bruker fagbegrepene som er relevante for det du skriver om, og at du bruker dem på riktig måte.

Handler oppgaven om realisme, så bruk begreper som «tendenslitteratur» og «retrospektiv teknikk», men bare hvis du vet hva de betyr. Handler oppgaven din om norske dialekter, og du skal drøfte hva du tror kommer til å skje med disse i fremtiden, så bruk fagbegreper som er knyttet til det. Vær presis og bruk de riktige faguttrykkene, så kan det hjelpe deg å gå opp en karakter.

Vi ønsker deg lykke til på eksamen!

 

Skal du ha norskeksamen? På Eksamenshjelpen finner du alt du trenger for å bli klar! 

Gå til Eksamenshjelpen