Hopp til hovedinnhold

Spesiell studiekompetanse

Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse.

Kravene kan være ekstra fag, eller et karakterkrav i et gitt fag. På samordnaopptak.no er det oppgitt en kravkode for hvert enkelt studie. Er koden GENS, er det ingen spesifikke fagkrav. Står det noe annet enn GENS, bør du klikke på koden og lese om tilleggskravet til studiet. Det er dette tilleggskravet som kalles spesiell studiekompetanse.

Fagkravet kan enten være en del av vitnemålet ditt, eller det kan være fag du har tatt senere.  Ved hjelp av noen av de mest søkte studiene, skal vi her se på hva spesiell studiekompetanse kan være.

Spesiell studiekompetanse for Ingeniør

Vil du bli ingeniør heter kravkoden HING. Disse fagene gir deg mange muligheter. Blant annet ingeniørstudier innenfor bygg, elektronikk, maskin, data og kjemi. Du finner enda flere muligheter på Samordna opptak.

Fagene du trenger er:

Vi anbefaler 1T som grunnlag fra VG1.

Spesiell studiekompetanse for Medisin

Vil du for eksempel bli lege eller tannlege, heter kravkoden MEROD. Da kreves det at du har disse realfagene:

Mange velger å ta flere realfag for å bygge opp ekstra realfagspoeng. Har du for eksempel Biologi ved siden av, er du enda bedre forberedt på medisinstudiet.

Hos oss får du rabatt på MEROD-fagene hvis du velger medisinpakken.

Spesiell studiekompetanse for Siviløkonom

Skal du studere Siviløkonomi trenger du MATRS: du må enten ha Matematikk R1 eller S1 + S2.

Den spesielle studiekompetansen som R1 eller S1+S2 gir deg, kvalifiserer deg også til å søke på studier som Datateknologi, Informatikk eller Spillprogrammering,

Dersom du hadde1P i VG1, anbefaler vi at du tar kurset 1T eller blir med på innføringskurs før du tar R1 eller S1.

Spesiell studiekompetanse for Bygg- og miljøteknikk

Bygg og miljøteknikk har kravkoden ING4R2. Du må dokumentere at du har disse fagene:

Med disse fagene, har du spesiell studiekompetanse for en rekke andre spennende studier - blant annet Nanoteknologi, Petroleumsfag og Kyberteknikk og robotikk.

Spesiell studiekompetanse for Bioingeniør

Skal du studere Bioingeniør må du ha fagene som hører til under BIOI-kravet.

Fagene du må ha er:

Mange velger i tillegg å ta en kombinasjon av fysikk, kjemi og biologi, eller å fordype seg i ett av emnene. På den måten er du bedre forberedt, og bygger opp flere realfagspoeng.

Spesiell studiekompetanse for Lærerutdanning

Skal du bli grunnskolelærer eller lektor, har de fleste linjer ingen krav om tilleggsfag. Likevel stilles det noen spesielle krav til deg som har en lærerspire i deg.

Kravkoden LÆRALT sier at du enten må;
 

Ha minst gjennomsnittskarakter 3 i Norsk og 4 Matematikk.

Du dekker kravet i matematikk hvis du har bestått ett av fagene S1, S2, R1 eller R2.

Du må også ha minst 35 skolepoeng for å kunne søke. Dette tilsvarer et karaktersnitt på 3,5. Har du språk- eller realfagspoeng, kan du ha et litt lavere karaktersnitt da språk- og realfagspoeng regnes med i skolepoengene. Alderspoeng regnes ikke med i skolepoengene.

Eller:

Ha minst gjennomsnittskarakter 3 i Norsk og 3 Matematikk.

Du dekker kravet i matematikk hvis du har bestått ett av fagene S1, S2, R1 eller R2.

Du må også ha minst 40 skolepoeng for å kunne søke. Dette tilsvarer et karaktersnitt på 4,0. Har du språk- eller realfagspoeng, kan du ha et litt lavere karaktersnitt da språk- og realfagspoeng regnes med i skolepoengene. Alderspoeng regnes ikke med i skolepoengene.

Hos oss kan du ta disse fagene på et helt eller et halvt år, i klasserom eller på nett.

Rådgiverne våre hjelper deg med å finne ut av hvordan du kan øke skolepoengene dine.

 

Spesiell studiekompetanse for Sykepleie

Skal du bli sykepleier så må du ha fagene og attestene som hører til under NO3MA3-kravet.

Fagene du må ha er:

  • Norsk (393 timer) med en gjennomsnittskarakter på 3 eller bedre
  • Matematikk (224) timer med gjennomsnittskarakter på 3 eller bedre.

Du dekker kravet i matematikk hvis du har bestått ett av fagene S1, S2, R1 eller R2.

Du kan sjekke kravkoden for ditt studieønske på Samordna opptak.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil ha hjelp!

Bestill gratis rådgiving