Hopp til hovedinnhold

Generell studiekompetanse

Feilmelding

Deprecated function: Use of "static" in callables is deprecated in Drupal\user\Entity\Role::postLoad() (line 172 of core/modules/user/src/Entity/Role.php).

Når du skal søke høyere utdanning, trenger du generell studiekompetanse. De vanligste måtene å få generell studiekompetanse på er med 23/5-regelen, yrkesfag med påbygg eller vitnemål fra videregående.

Hva er generell studiekompetanse?

For å komme inn på høyere utdanning så krever høyskoler og universitet at du har generell studiekompetanse. Noen studier krever i tillegg spesiell studiekompetanse utover generell studiekompetanse. Den vanligste måten å få generell studiekompetanse er å fullføre et videregående utdanningsprogram, men det finnes flere måter å få studiekompetanse på. 

Vitnemål fra videregående

Alle fagene du må ha for å få vitnemål fra videregående, kan du ta hos oss. Du velger selv hvilke programfag du vil ta, slik at det passer best mulig med studieplanene dine videre.

En av rådgiverne våre hjelper deg med å planlegge og fordele fag på en måte som passer for deg. Når du har bestått eksamen i alle fagene, får du et vitnemål som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse.

Snakk med rådgiver

Generell studiekompetanse med 23/5-regelen

Hva er 23/5 regelen? Hvis du fyller 23 år eller mer det året du skal søke høyere utdanning, og har fem år skole eller arbeidspraksis, trenger du disse fagene for å få generell studiekompetanse:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag / Samfunnskunnskap
 • Matematikk 1P+2P

Disse fagene kan du ta på ett skoleår hos oss med 23/5-pakken.

Påbygg til generell studiekompetanse

Hvis du har videregående med yrkesfag, kan du påbygg til generell studiekompetanse. Hvor mange fag du må ha, avhenger av om du har hatt to eller tre år med yrkesfag, og om du har fagbrev.

To år yrkesfag

Har du toårig yrkesfag, trenger du disse fagene som påbygg:

 • Norsk
 • Historie
 • Naturfag
 • Matematikk 2P-Y
 • Kroppsøving
 • Ett programfag (Du kan selv velge hvilket programfag du ønsker, men det må ha et omfang på minst 140 årstimer)

Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse hos oss på 2 semester. 

Påbygg med fagbrev

Hvis du har treårig yrkesfag eller fagbrev, slipper du kroppsøving og programfag. Du mangler altså bare fire fag for å få generell studiekompetanse:

 • Norsk
 • Historie
 • Naturfag
 • Matematikk 2P-Y

Du kan ta påbygg med fagbrev hos oss på 2 semester.

Hvordan få generell studiekompetanse som privatist?

For å oppnå generell studiekompetanse som privatist må du bestå privatisteksamen i fagene du mangler. Hvilke fag du må ta kommer an på hvilke fag du eventuelt har fra før. Vi hjelper deg gjerne å finne ut hvilke fag du trenger. Når du skal ta fag som privatist er det lurt å ta en prat med en rådgiver, kanskje viser det seg at du trenger færre fag enn du tror!  

Lurer du på hva snittet ditt er?

På Samordna opptak sine sider kan du se poenggrensene for å komme inn på høyere utdanning i Norge. Poenggrensen er laveste karaktersnittet for å komme inn på et studier. Regn ut karaktersnittet ditt med vår karakterkalkulator.