Hopp til hovedinnhold

Lånekassen - lån og stipend

Feilmelding

Deprecated function: Use of "static" in callables is deprecated in Drupal\user\Entity\Role::postLoad() (line 172 of core/modules/user/src/Entity/Role.php).

Når du tar fag hos Sonans kan du søke om lån og stipend fra Lånekassen. Hvor mye du kan få, avhenger hvor mange fag du tar. Du kan søke om vanlig studielån og et ekstra lån til å betale skolepenger.

Studiebelastning sier noe om hvor mye du studerer. Lånekassen måler studiebelastning i årstimer for videregående fag. Hvor mye støtte du får avhenger av hvor mye du studerer.

Se din studiebelastning

Når du setter opp fagplanen din her får du automatisk opp studiebelastningen for fagene du har valgt. Du kan også se studiebelastningen til hvert enkelt fag ved å klikke på faget. 

Studiebelastning eksempel

Studiebelastning har betydning for lånekassestøtte og arbeidsmengde. Er studiebelastningen din minimum 100% er du fulltidsstudent, er den under 100% er du deltidsstudent.

Så mye kan du få utbetalt

Når du tar opp fag, så har du som regel ikke ungdomsrett lenger. Du får lån og stipend på samme grunnlag som for høyere utdanning.

På Lånekassen sine sider så kan du se hvor mye du kan få utbetalt fra Lånekassen. Når du tar utdanning på deltid, vil summen reduseres i forhold til studiebelastningen.

Når du setter opp fagplanen din her ser studiebelastningen og skolepengene fagene dine utgjør. Sjekk ut Lånekassens kalkulator for å få full oversikt over hvor mye du får utbetalt totalt.

Lån til skolepenger

Siden det koster penger å gå på Sonans, kan du i tillegg søke et ekstra lån på opp til 77 192 kr i året for å dekke skolepengene. Dette beløpet justeres i henhold til studiebelastning per semester, maksimalt ekstra lån per semester er 38 596 kr. Er summen av skolepengene høyere, må du dekke resten selv. Enten egne penger, eller bruke penger fra basisstøtten. 

Du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån i den vanlige søknaden. 

Slik søker du Lånekassen

  • Når du først har fått skoleplass så kan du søke om støtte.
  • Send elektronisk søknad via Lånekassen sine sider. Velg søknaden «lån og stipend til høyere og annen utdanning».
  • Søknaden kommer først til oss i Sonans. Vi bekrefter skoleplass og sender søknaden videre til Lånekassen.
  • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen - helst elektronisk.
  • Du får første utbetaling etter skolestart, når vi har gitt Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisning.

Oppmøteregistrering til Lånekassen

Som student ved campus eller live, gir vi Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisningen når du registrerer deg som "møtt" til første undervisningstime med appen NOA. 

Som onlinestudent gir vi Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisningen når du har markert en økt som fullført i ALF. Du finner avkrysningen i slutten av økten.

Dette kan hindre støtte fra Lånekassen

  • Du er forsinket i utdanningen. Les mer om årsaker til forsinkelse og rettigheter ved sykdom og fødsel.
  • Du har allerede brukt opp alle dine åtte år med støtte i Lånekassen
  • Du tar fag som ikke er godkjent i Lånekassen. Alle Sonans-fag gir støtte, bortsett fra norsk skriftlig, labkurs og innføringskurs
  • Du har for høy inntekt eller formue. Du kan fortsatt få lån, men ikke stipend.
  • Du må selv sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen. Usikker? Ta en prat med en av våre rådgivere, så får du hjelp.

Rådgivning

Lurer du på noe? Rådgiverne våre hjelper deg med å finne ut hva som er riktig for akkurat deg. Du kan få hjelp til poengberegning av ditt vitnemål, og få oversikt over krav og regler som gjelder for deg.

Bestill gratis rådgivning