Hopp til hovedinnhold

Lånekassen - lån og stipend

Når du tar fag hos Sonans kan du søke om lån og stipend fra Lånekassen. Hvor mye du kan få, avhenger hvor mange fag du tar. Du kan søke om vanlig studielån og et ekstra lån til å betale skolepenger.

Studiebelastning sier noe om hvor mye du studerer. Lånekassen måler studiebelastning i årstimer for videregående fag. Hvor mye støtte du får avhenger av hvor mye du studerer.

Se din studiebelastning

Velg de fagene du har tenkt å ta opp for å se hvor mye studiebelastning du vil få per semester.

Dine fag

 • {{ item.title }}

  {{ calculate_display_of_time_duration(item) + " | Studiebelastning: " + round_off_study_load(item.study_load, item.time) }} {{ item.price | price }}

Total sum:

Skolepenger {{ getTotal().price | price }}

Lånekassestøtte

{{ getStudyLoad('autumn') }}% Høst {{ findYearForCourse('autumn') }}
{{ getStudyLoad('spring') }}% Vår {{ findYearForCourse('spring') }}
{{ getStudyLoad('spring') }}% Vår {{ findYearForCourse('spring') }}
{{ getStudyLoad('autumn') }}% Høst {{ findYearForCourse('autumn') }}
{{ getStudyLoad('spring') }}% Vår {{ findYearForCourse('spring') }}


{{ getStudyLoad('autumn') }}% Høst {{ findYearForCourse('autumn') }}


{{ getStudyLoad('autumn') }}% Høst {{ findYearForCourse('autumn') }}
{{ getStudyLoad('spring') }}% Vår {{ findYearForCourse('spring') }}
{{ getStudyLoad('spring') }}% Vår {{ findYearForCourse('spring') }}
{{ getStudyLoad('autumn') }}% Høst {{ findYearForCourse('autumn') }}

Så mye kan du få utbetalt

Når du tar opp fag, så har du som regel ikke ungdomsrett lenger. Du får lån og stipend på samme grunnlag som for høyere utdanning.

På Lånekassen sine sider så kan du se hvor mye du kan få utbetalt fra Lånekassen. Når du tar utdanning på deltid, vil summen reduseres i forhold til studiebelastningen.

Kalkulatoren over regner ut din studiebelastning og skolepengene for å ta opp fag på Sonans. Sjekk ut Lånekassens kalkulator for å få full oversikt over hvor mye du får utbetalt totalt.

Lån til skolepenger

Siden det koster penger å gå på Sonans, kan du i tillegg søke et ekstra lån på opp til 74 366 kr i året for å dekke skolepengene. Dette beløpet justeres i henhold til studiebelastning per semester, maksimalt ekstra lån per semester er 37 183 kr. Er summen av skolepengene høyere, må du dekke resten selv. Enten egne penger, eller bruke penger fra basisstøtten. 

Du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån i den vanlige søknaden. 

Slik søker du Lånekassen

 • Når du først har fått skoleplass så kan du søke om støtte.
 • Send elektronisk søknad via Lånekassen sine sider. Velg søknaden «videregående uten ungdomsrett».
 • Søknaden kommer først til oss i Sonans. Vi bekrefter skoleplass og sender søknaden videre til Lånekassen.
 • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen - helst elektronisk.
 • Du får første utbetaling etter skolestart, når vi har gitt Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisning.

Dette kan hindre støtte fra Lånekassen

 • Du er forsinket i utdanningen. Les mer om årsaker til forsinkelse og rettigheter ved sykdom og fødsel.
 • Du har allerede brukt opp alle dine åtte år med støtte i Lånekassen
 • Du tar fag som ikke er godkjent i Lånekassen. Alle Sonans-fag gir støtte, bortsett fra norsk skriftlig, labkurs og innføringskurs
 • Du har for høy inntekt eller formue. Du kan fortsatt få lån, men ikke stipend.
 • Du må selv sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen. Usikker? Ta en prat med en av våre rådgivere, så får du hjelp.

Rådgivning

Lurer du på noe? Rådgiverne våre hjelper deg med å finne ut hva som er riktig for akkurat deg. Du kan få hjelp til poengberegning av ditt vitnemål, og få oversikt over krav og regler som gjelder for deg.

Bestill gratis rådgivning