Hopp til hovedinnhold

Slik er privatisteksamen i kroppsøving

Hvordan er det å ta opp kroppsøving som privatist? Hva vil det egentlig si at eksamen er "muntlig-praktisk"? Sensor og lektor i kroppsøving, Kenneth Myhre, gir deg svarene!

Eksempel på hvordan privatisteksamen i kroppsøving kan foregå

Under forklarer Kenneth noen generelle steg for gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving. I motsetning til skriftlig eksamen, som er lik for hele landet, arrangeres muntlig-praktisk eksamen av privatistkontoret i ditt fylke og det vil være lokale variasjoner. Læreplanen i kroppsøving, altså hva det forventes at du kan, er lik for alle.

Sjekk alltid med privatistkontoret hva som gjelder for gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i ditt fylke!

 

1. Trekk av eksamensoppgave og forberedelsestid

I de fleste fylker får du 30–45 minutters forberedelsestid etter du har trukket eksamensoppgaven. Bruk tiden godt, les oppgaven nøye og skriv en stikkordsbasert disposisjon. Du kan få ulike typer oppgaver på forberedelsesdelen, både oppgaver knyttet til praktisk del og muntlig del. Eksempler på dette kan være å lage treningsplaner som du skal vise utdrag fra under praktisk del, og forklare og begrunne under muntlig del.

Du kan også få i oppgave å forberede deg på å delta i spill og/eller vise øvelser eller ferdigheter i én eller flere idretter. Oppgaver knyttet til tema som helse og friluftsliv er også veldig aktuelle på eksamen i kroppsøving.

De fleste fylker tillater hjelpemidler i forberedelsestiden, men sjekk med privatistkontoret i ditt fylke for å være sikker på hva som gjelder for deg. Notater fra forberedelsesdelen kan vanligvis tas med inn til den praktiske og muntlige eksamineringen.

 

2. Praktisk del av eksamen i kroppsøving

Under den praktiske delen av eksamen i kroppsøving skal du utføre ulike aktiviteter, treningsmetoder og/eller idretter. Dette innebærer én eller flere idretter eller aktiviteter, og gjennomføring av øvelser knyttet til trening av ulike egenskaper (f.eks. styrke, bevegelighet, utholdenhet, koordinasjon, også videre). Selv om du har forberedt deg på ulike øvelser og aktiviteter under forberedelsesdelen, kan du i tillegg også måtte utføre praktiske oppgaver som er styrt av sensor.

Varigheten på den praktiske delen varierer fra fylke til fylke, men som regel har du omkring 20-25 minutter effektiv tid til å vise kompetanse på praktisk del. Effektiv tid vil si at den faktiske tidsbruken på praktisk del er lengre enn 20-25 minutter, men pauser som skyldes forflytning, klargjøring av utstyr, rydding mellom øvelser og lignende, regnes ikke som en del av eksamenstiden din.

 

3. Muntlig del av eksamen i kroppsøving

Siste del av privatisteksamen i kroppsøving er en muntlig utspørring. I noen tilfeller er denne delen av eksamen helt åpen, det vil si at du ikke vet hva du vil få spørsmål om, mens i andre tilfeller har du fått tildelt et tema eller oppgave som du har jobbet med i forberedelsestiden som man starter med på den muntlige delen. I alle tilfeller er det uansett naturlig å ta tak i den praktiske delen av eksamen, så øvelser, treningsmetoder og aktiviteter du har gjennomført på praktisk del, må du være forberedt på å få spørsmål om under muntlig høring. I tillegg må du alltid forvente å kunne bli stilt spørsmål knyttet til andre kompetansemål i læreplanen. Denne delen av eksamen vil stort sett være på omkring 15-20 minutter.

 

4. Karakter på eksamen i kroppsøving

Når du tar muntlig-praktisk eksamen som privatist får du alltid eksamenskarakteren med en begrunnelse på selve eksamensdagen. Som regel får du karakteren umiddelbart etter at du er ferdig med din eksamen.

lektor i kroppsøving Sonans, Kenneth Myhre

-Jeg opplever at det er veldig uklart for mange hva privatisteksamen i kroppsøving innebærer. Som sensor ser jeg også at kandidater som har forberedt seg på egenhånd er veldig usikre både på hva som venter og hva som forventes på en privatisteksamen i kroppsøving. God veiledning inn mot eksamen i kroppsøving ser erfaringsmessig ut til å ha stor betydning for karakteren på eksamen. Gjennom god veiledning kombinert med strukturert egeninnsats, kan de aller, aller fleste oppnå en svært god karakter i kroppsøving.

Sensor og lektor i kroppsøving, Kenneth Myhre

 

Få all hjelp du trenger med eksamensrettet undervisning

Hos Sonans kan du velge om du vil ta kroppsøving på campus, online, eller live i digitalt klasserom!

Hvordan fungerer det å ta kroppsøving som nettstudier?

Når du tar nettundervisning, følger du vår digitale læringssti hvor du jobber deg gjennom vårt varierte kursinnhold fra begynnelse til slutt. Nettlærer følger deg opp underveis, retter oppgaver du sender inn, og svarer på spørsmål på meldinger og i fagforum.

Selve nettkurset består av fagteori, forklaringer, relevante eksempler, digitale prøver, skriftlige innsendingsoppgaver, prøveeksamen og video-undervisning. I tillegg arrangerer vi felles praktiske eksamensøkter, supplert med individuelle videomøter med lærer.

Eksamensøktene er zoom-undervisning der læreren din går igjennom oppgaver som er viktig til eksamen. Du velger selv om du vil følge eksamensøktene til oppsatt tid eller se opptak når det passer for deg. Læreren din er uansett tilgjengelig for å svare på dine spørsmål!

Les mer om kroppsøving her!