Hopp til hovedinnhold

Slik søker du høyere utdanning

Feilmelding

 • Deprecated function: Use of "static" in callables is deprecated in Drupal\user\Entity\Role::postLoad() (line 172 of core/modules/user/src/Entity/Role.php).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).

Skal du søke offentlig høyskole eller universitet må du søke via Samordna opptak. Her får du oversikt over hva du må huske på! 

Sjekkliste når du skal søke høyere utdanning via Samordna opptak

 1.  Sjekk at din personalia stemmer, spesielt e-post og telefonnummer. 
 2.  Sjekk at vitnemålet ditt og eventuell annen dokumentasjon ligger på profilen din. 
 3.  Sjekk at du får kvittering på e-post etter du har sendt søknad. Får du ikke kvittering må du sende søknaden på nytt. 
 4.  Når du har søkt får du opp en liste over eventuell dokumentasjon du må laste opp. 
 5.  Last opp dokumentasjon og sjekk at du får kvittering på dette i innboksen din på Samordna opptak. 
 6.  Dersom noe mangler ved din søknad, vil du få e-post av Samordna opptak. 
 7.  Søknadsfristen er 15. april kl 23:59. For enkelte søkere er søknadsfristen 1. mars. 

 

Dersom du har 2 år yrkesfag, fagbrev og påbygg til generell studiekompetanse, men ikke har fått laget vitnemål, skal dokumentasjon på alt dette lastes opp.

Husk også å laste opp dokumentasjon som gir deg tilleggspoeng som; gjennomført militærtjeneste, 30- 60 studiepoeng og folkehøyskole.

Lurer du på hvordan du ligger an til å komme inn på studiet du ønsker deg

Gratis rådgivning

Tar du opp fag på våren? Slik ettersender du karakterer til Samordna opptak

Ettersending av karakterer for deg som allerede har vitnemål

 • Dersom du skal bytte ut fag på vitnemålet ditt med nye fag, eller du tar nye fag som ikke gir språk-/realfagspoeng, må du ha nytt vitnemål. Du må kontakte din opprinnelige VGS og be om et oppdatert vitnemål. 
 • Dersom du har forbedret fag du allerede har på vitnemålet ditt, er det tilstrekkelig å laste opp kompetansebevis på de nye karakterene. 
 • Dersom du har tatt nye fag som gir språk-/realfagspoeng er det tilstrekkelig å laste opp kompetansebevis på fagene, gitt at disse IKKE skal bytte ut fag på vitnemålet ditt.

Ettersending av karakterer for deg som IKKE allerede har vitnemål 

 • Du må kontakte den videregåendeskolen du sist var tilknyttet og be om at de skriver et vitnemål til deg. 
 • Dersom du ikke har vært tilknyttet en VGS og har tatt alle fag som privatist, må du henvende deg til eksamenskontoret i fylket der du har tatt privatisteksamen.

Dersom du har flere vitnemål registrert hos Samordna opptak vil du bli poengberegnet ut ifra vitnemålet som gir deg høyest snitt. 

Skal du bruke 23/5 regelen? Dette må du laste opp til Samordna opptak

 • Kompetansebevis på 23/5-fagene + eventuelt poenggivende fag som språk og realfag. Du kan laste opp flere kompetansebevis. 
 • Dokumentasjon på minimum 5 års praksis, last heller opp for mye enn for lite! Eksempler på praksis kan være arbeidspraksis, bestått skolegang (både VGS og høyere utdanning), militæret, omsorg for egne barn og dokumentert sykdom. Her finner du mer informasjon om Samordna opptaks krav til dokumentasjon av praksis. 
 • Dersom du både har generell studiekompetanse på bakgrunn av et vitnemål og 23/5-regelen, vil Samordna opptak poengberegne deg ut ifra hva som gir deg høyest snitt. 

Hva er gyldig dokumentasjon av karakterer til Samordna opptak?

Du må laste opp vitnemål eller kompetansebevis. Karakterutskrifter eller utskrifter fra VIGO er ikke godkjent. 

Prioritering av studieønsker

 • Det er ekstremt viktig at du plasserer studiet du ønsker deg mest på førsteplass. Dersom du ikke skulle komme inn på førsteplassen din, men får tilbud om et studie lenger ned på listen din, kan du takke ja til studieplassen du blir tilbudt og samtidig velge å stå på venteliste til høyere prioriterte ønsker. F. eks. kommer du inn på medisin i Bergen, men helst vil gå i Oslo som er din førsteplass, kan du takke ja til Bergen og stå på venteliste i Oslo.
 • Andreplass og videre ned på listen rangerer du fra «vil helst» til «vil kanskje». Dersom du får tilbud om en studieplass, er det ikke mulig å stå på venteliste til studier du har plassert lengre ned på listen din.

Viktige frister ved søknad til høyere utdanning 

 • 15. april: søknadsfrist, siste frist for endring av søknad og opplastning av dokumentasjon på alt du allerede har fullført. 
 • 1. juli: Siste frist for ettersending av dokumentasjon som nye vitnemål, kompetansebevis og arbeidsattester. Siste mulighet til å omprioritere rekkefølgen på dine studieønsker. 
 • 20. juli: Du får svar på din søknad og har 4 dagers svarfrist. Dersom du ikke svarer, har du automatisk takket nei til alt på søknaden din.

Du finner fullstendig oversikt over viktige frister hos Samordna opptak her. 

Dersom du ikke har søkt 15. april, kan du søke restplass på ledige studier i juli. Følg med på Samordna opptak sine sider.