Hopp til hovedinnhold

Ingeborg gikk fra dropout til sykepleierstudent

For få år siden virket det utenkelig å bli sykepleier. Ingeborg gikk ut av videregående uten vitnemål, og tenkte at skole ikke var noe for henne.  

Det store steget 

Ingeborg var skolelei da hun begynte på videregående.  

- Jeg slet med å holde fokus i fagene, og gjøre det jeg fikk beskjed om, forteller hun.  

Hun slet veldig med motivasjon og var en del borte fra skolen. I løpet av det første halvåret i førsteklasse ble Ingeborg syk, og hun fikk ikke fullført noen av eksamenene hun egentlig skulle ha. De neste årene som fulgte, ble ikke noe bedre. Ingeborg gikk ut av videregående uten en eneste standpunktskarakter på vitnemålet.  

Noen år etter at Ingeborg droppet ut av videregående bestemte hun seg for å prøve på nytt, grunnen til det var at hun i 2015 ble gravid for første gang. Det opplevde hun som et stort spark bak, og bestemte seg å komme på rett kjøl igjen. Hun hadde lyst til å bli sykepleier. 

- Jeg tenkte at til slutt må det jo bli noe ut av meg også, smiler hun.

Bestill gratis rådgivning

Ingeborg forteller at det var et stort steg å begynne på Sonans. Hun hadde en jobb hun trivdes i og en datter hjemme. Ingeborg ser på Sonans som et bindeledd mellom videregående og høyere utdanning.  

- Jeg tror at mange kanskje vegrer seg for å ta opp fag fordi de kanskje ikke har det beste forholdet til skolen. Det jeg har lyst til å si til dem er at man blir god på det man øver på, og man får den hjelpen man trenger på Sonans, sier hun.  

Det er Ingeborg et godt eksempel på. 

En forsiktig start og nøyaktig plan 

Hun har alltid visst at hun ville jobbe med noe innenfor helse. Da Ingeborg ble mamma falt valget på sykepleier. Problemet hennes var at hun ikke hadde vitnemål. Ingeborg kontaktet Sonans og hadde en lang rådgivningssamtale. Sammen med rådgiveren fra Sonans snakket de om utfordringene Ingeborg hadde knyttet til skole, og at hun blant annet slet både med motivasjon og konsentrasjon. En viktig faktor de fant ut i rådgivningstimen var at hun likte å lære, det var bare alt annet rundt Ingeborg syntes var vanskelig. Sammen satt de opp en plan for hvilke fag Ingeborg måtte ta, og i hvilken rekkefølge hun skulle ta de. De satt opp karaktermål, sånn at hun var sikker på at hun skulle få de karakterene hun måtte ha for å komme inn på sykepleie.  

- Rådgiveren la opp en plan for hele forløpet mitt, og hvilke karakterer jeg måtte ha i de forskjellige fagene. Denne planen viste jeg frem til lærerne mine som deretter la en plan for hvor mye jeg måtte jobbe og hva jeg måtte kunne for å få de karakterene jeg måtte ha, forklarer hun.  

Ingeborg fikk god hjelp helt fra starten. Hun forteller at hun ble god kjent med både lærere og rådgivere. Det var viktig for Ingeborg, som følte at det nære kjennskapet gjorde at hun fikk nyttige tips og triks, som hjalp akkurat henne og den situasjonen hun var i. Hun trekker frem lærerne i norsk og historie som et eksempel: 

- Lærerne i norsk og historie startet med å gi meg en oversikt over pensum, og forslag til hvordan jeg kunne dele det inn når jeg skulle jobbe med fagene, forklarer Ingeborg. 

Bestill gratis rådgivning

Hun forteller at det gjorde fagene overkommelige fra første dag, selv om det var mye pensum. Det gjorde at Ingeborg hadde system og ikke følte på at hun måtte kunne alle delene av pensum på en gang 

- Jeg fikk også oversikter over hva jeg kunne komme opp i på eksamen, og hvilke deler av pensum det var viktig at jeg fokuserte på, og hva som måtte med i eksamensoppgaven, sier hun. 

Følte seg sett 

Etter at Ingeborg begynte på Sonans merket hun at hun fikk til ting som hun tidligere hadde syntes var veldig vanskelig. Studieteknikkene hun hadde lært hjalp, og stoffet ble overkommelig.  

- Jeg merket at det hjalp å lese. Jeg klarte å lære meg pensum, og jeg klarte også å formidle hva jeg hadde lært til sensor, sier hun.  

Ingeborg merker at hun bruker kortere tid på å lære seg pensum enn før hun begynte på Sonans. Om det var noe hun ikke forsto, var hjelpen aldri langt unna.  

- Om jeg huket tak i en lærer i gangen, som ikke hadde tid til å hjelpe meg akkurat da, passet de alltid på å avtale tid slik at jeg fikk den hjelpen jeg trengte, forklarer hun.  

Det gjorde at Ingeborg følte seg sett og ivaretatt.  

Rådgiver til unnsetning

Da det var på tide for Ingeborg å søke seg inn på sykepleierstudiet var hun usikker på om hun skulle velge heltid eller deltid. Hun hadde hørt at det var et krevende studium, med mange eksamener og lange praksisperioder, og hun var usikker på om hun kom til å klare å studere på heltid.  

- Jeg hadde to rådgivningstimer på Sonans der jeg snakket med rådgiveren om akkurat dette. Da kjente rådgiveren meg så godt, og visste hvordan jeg taklet eksamensperioder, så vi bestemte sammen at jeg skulle søke heltid, smiler hun.  

- Jeg føler rett og slett at rådgiveren på Sonans kjenner meg, og min kapasitet til å takle skolehverdagen, bedre enn det jeg gjør selv,

Det viktigste Ingeborg tar med seg fra Sonans er vissheten om at hun faktisk klarer å lære seg pensum. Når hun begynner på nye fag på sykepleierstudiet tenker hun tilbake på hva hun lærte på Sonans, hvordan man skal strukturere pensum, og hvordan det er lurt å angripe pensum.  

- Jeg vet at jeg får det til. Jeg har fått det til alle gangene siden jeg begynte på Sonans, og det er ingen grunn til at jeg ikke skal få det til nå, avslutter hun.  

 

Vi ønsker Ingeborg masse lykke til videre!  

 

Bestill gratis rådgivning