Hopp til hovedinnhold

Regne ut snitt - Prøv vår karakterkalkulator

Vil du bli sykepleier? Politi? Eller kanskje noe helt annet? Vår karakterkalkulator hjelper deg å regne ut snitt, og setter dine konkurransepoeng opp mot siste års opptakskrav på ditt drømmestudie.

Karakterkalkulatoren gir deg forslag til hvilke fag du kan forbedre karakter i for å komme inn. Du får blant annet også oversikt over dine alderspoeng og realfagspoeng.

Prøv vår karakterkalkulator

Regne ut snitt - konkurransepoeng 

Du vet kanskje hva karaktersnittet ditt er, men visste du at det er flere ting som avgjør hvilken poengsum du konkurrerer med i studieopptaket? Samordna opptak ser på konkurransepoeng når du søker høyere utdanning. Konkurransepoeng er summen av disse:

  • Karaktersnitt
  • Alderspoeng
  • Tilleggspoeng (folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste etc.)
  • Realfagspoeng
  • Språkpoeng

Snittkalkulator mot høyere utdanning 

Vår karakterkalkulator er en snittkalkulator som legger sammen alle karakterene dine, guider deg gjennom blant annet alderspoeng og gir deg sluttsummen du konkurrerer med. Kalkulatoren gir deg forslag til fag du kan forbedre og lar deg sammenligne snittet ditt med siste års opptakskrav på utvalgte studier.

Prøv vår karakterkalkulator

Karakterkalkulator 23/5 og karaktersnitt VGS

Du kan bruke karakterkalkulatoren til å regne ut snitt fra vitnemål og med 23/5-regelen.

  • Fyll inn ditt fødselsår (karakterkalkulatoren beregner alderspoeng)
  • Huk av for studiet du helst ønsker å studere
  • Kryss av for hva du har gjort så langt (for å finne tilleggspoeng og for å se om du kan bruke 23/5-regelen)
  • Fyll inn karakterene dine. Husk eksamen hvis du har eksamenskarakter i tillegg.
  • Legg til programfag. Dersom du legger til fremmedspråk eller realfag beregner karakterkalkulatoren hvor mange poeng du har for disse.

NB! Kalkulatoren tar ikke høyde for om de fagene du har lagt inn gir et korrekt vitnemål eller ønsket studiekompetanse, det er en veiledende utregning. En rådgiver vil kunne finne flere muligheter og de beste løsningene for deg.

 Slik fungerer kalkulatoren:

 

Lykke til!

Bestill gratis rådgivning