Hopp til hovedinnhold

Regne ut snitt - Prøv vår karakterkalkulator

Vil du bli sykepleier? Politi? Eller kanskje noe helt annet? Vår karakterkalkulator hjelper deg å regne ut snitt.

Karakterkalkulatoren gir deg blant annet oversikt over dine alderspoeng og realfagspoeng.

Prøv vår karakterkalkulator

Regne ut snitt - konkurransepoeng 

Du vet kanskje hva karaktersnittet ditt er, men visste du at det er flere ting som avgjør hvilken poengsum du konkurrerer med i studieopptaket? Samordna opptak ser på konkurransepoeng når du søker høyere utdanning. Konkurransepoeng er summen av disse:

 • Karaktersnitt
 • Alderspoeng
 • Tilleggspoeng (folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste etc.)
 • Realfagspoeng
 • Språkpoeng

Snittkalkulator mot høyere utdanning 

Vår karakterkalkulator er en snittkalkulator som legger sammen alle karakterene dine, guider deg gjennom blant annet alderspoeng og gir deg sluttsummen du konkurrerer med. 

Prøv vår karakterkalkulator

Karakterkalkulator 23/5 og karaktersnitt VGS

Du kan bruke karakterkalkulatoren til å regne ut snitt fra vitnemål og med 23/5-regelen.

 • Velg ditt utdanningsprogram fra VGS.
 • Fyll inn karakterene dine. Husk eksamen hvis du har eksamenskarakter i tillegg.
 • Legg til programfag. Dersom du legger til fremmedspråk eller realfag beregner karakterkalkulatoren hvor mange poeng du har for disse.
 • Fyll inn ditt fødselsår (karakterkalkulatoren beregner alderspoeng)
 • Kryss av for hva du har gjort så langt (for å finne tilleggspoeng)

NB! Kalkulatoren tar ikke høyde for om de fagene du har lagt inn gir et korrekt vitnemål eller ønsket studiekompetanse, det er en veiledende utregning. En rådgiver vil kunne finne flere muligheter og de beste løsningene for deg.

 

Lykke til!

Bestill gratis rådgivning

Ofte stilte spørsmål

Hvordan beregner karakterkalkulatoren alderspoeng? 

Karakterkalkulatoren beregner alderspoeng basert på fødselsåret du oppgir. Du får automatisk 2 alderspoeng i året, fra og med året du fyller 20 år, til året du fyller 23 år og har 8 alderspoeng. Søker du høyere utdanning med 23/5-regelen får du alderspoeng fra og med året du fyller 24 og oppnår dine maksimalt 8 alderspoeng året du fyller 27 år. Det spiller ingen rolle når på året du er født. I ordinærkvote er alderspoeng og andre tilleggspoeng inkludert i snittet ditt og utgjør konkurransepoengene du konkurrer med. Har du for eksempel karakter 4 i alle fag har du 40 karakterpoeng, har du i tillegg 8 alderspoeng har du dermed 48 konkurransepoeng.

Les mer om alderspoeng her!

Hva er tilleggspoeng, og hvordan får jeg tilleggspoeng? 

Tilleggspoeng er opptil 2 ekstra poeng som du kan få med deg i konkurransepoengene dine. Du kan få tilleggspoeng for folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, høyere utdanning eller fagskole. Tilleggspoeng hjelper deg å oppnå høyere snitt (konkurransepoeng). Har du for eksempel karakter 4 i alle fag har du 40 karakterpoeng, har du i tillegg bestått 60 studiepoeng får du 2 tilleggspoeng har dermed 42 konkurransepoeng. Du får kun 2 tilleggspoeng selv om du for eksempel både har vært i militæret og på folkehøyskole. Du må selv dokumentere grunnlaget for tilleggspoeng til Samordna opptak.

Les mer om tilleggspoeng her!

Hva menes med "23/5-regelen" og hvordan påvirker den karakterberegningen?

23/5-regelen er noe som gjelder for deg som fyller minimum 23 år året du skal søke høyere utdanning, og kan dokumentere 5 års praksis. I tillegg til dette må du ha bestått følgende fag:

 • Norsk (393 timer)
 • Engelsk (140 timer)
 • Historie (140 timer)
 • Samfunnskunnskap (84 timer)
 • Matematikk (224 timer
 • Naturfag (140 timer)

Dersom du ikke allerede har generell studiekompetanse, kan 23/5-regelen være en snarvei til å oppnå det, da du slipper å fullføre et fullstendig vitnemål. Dersom du allerede har vitnemål og generell studiekompetanse, er 23/5 rett og slett en annen måte å regne snitt på. 23/5 kan gi deg høyere snitt dersom du har lave karakterer i fag som fremmedspråk fellesfag og geografi som da ikke vil bli med i beregningen. I karakterkalkulatoren kan du både regne ut snittet ditt med vitnemål og med 23/5. Samordna opptak vil også regne konkurransepoengene dine på begge måter gitt at du har lastet opp dokumentasjon på 5 års praksis. Praksisen trenger ikke være relevant til studiet du søker. Merk at 23/5-regelen er en særnorskordning og vil ikke gjelde dersom du skal søke høyere utdanning i utlandet.

Les mer om 23/5-regelen her!