Hopp til hovedinnhold

Våre tips til norskeksamen

Er du usikker på om du har forberedt deg godt nok til skriftlig og muntlig eksamen i norsk? Vi har samlet inn tips fra eksperter i faget - norsklærerne på Sonans.

Tips til skriftlig eksamen i norsk

Tolke, analysere eller drøfte?

Avhengig av hvilken oppgave du velger, er det ulike forventninger til hvordan du bygger opp teksten, hva du skriver om, og hva slags fagbegreper som brukes. Dette bør du ha kontroll på før eksamen. Her er noen av de vanligste oppgavetypene:

  • Tolk en novelle
  • Skriv en kreativ tekst
  • Tolk et dikt, eller sammenlign to dikt
  • Analyse, for eksempel en reklameplakat, ved hjelp av begreper fra retorikken
  • Si hva som er hovedsynspunktet i en tekst ved å vise hvordan teksten argumenterer, og forklar ditt syn på tekstens tema

Få sjangeren “inn i fingrene”

På eksamen skal du skrive ett kortsvar på 250 ord, og ett langsvar på to til fire sider. Uforberedte elever bruker nesten halve tiden på kortsvarsoppgaven, og får alt for lite tid til langsvaret. I kortsvaret er det viktig at du:

  • Har en klar innledning som nevner teksten du snakker om, som antyder oppgavens tema.
  • Bruker relevante fagbegreper. Da ser sensor at du behersker faget.
  • Svarer på alt oppgaven faktisk spør om. Dobbeltsjekk før du leverer.

Det er lurt å trene litt på å skrive to-tre kortsvar i løpet av dagene før eksamen, så finn gjerne gamle eksamensoppgaver på Utdanningsdirektoratets sider. Da blir hodet ditt «vant til» å svare kort. Plutselig har du redusert tiden du bruker på kortsvaret til 30-40 minutter, og du har god tid til langsvarsoppgaven.

 

Jobb systematisk - gå opp en karakter

Finn ut hva slags feil du pleier å gjøre ved å gå gjennom tidligere innleveringer og tentamener som læreren din har rettet. Handler det om skrivefeil, upresise formuleringer eller hvordan du strukturerer tekstene dine? Velg deg ut to-tre ting som virker viktig å forbedre. Det er mulig å gå opp en hel karakter hvis du klarer å luke bort et par av dine største svakheter!

Lær deg å bruke ordbok, og finn frem bøker, notater, ordbøker og andre hjelpemidler du får ha med. Husk at selv om du har fritak fra nynorsk kan du bli bedt om å analysere en nynorsk tekst.

 

Tips til muntlig eksamen i norsk

Snakk deg god

På muntlig eksamen får du karakter etter hvor god du er til å snakke om norskfaglige emner (ikke på hva du har forstått av læreboken eller det læreren din har sagt). Derfor er det en god idé å trene på det du faktisk skal gjøre på eksamen: Å snakke høyt om hvert emne.

 

Film, se og lær

Bruk PC eller mobilkamera til å filme deg selv mens du presenterer. Du vil lære mye om hvordan du fremstår og finner lettere hvor du har forbedringspotensial. Det føles kanskje litt unaturlig og rart i begynnelsen, men du blir vant til det etter hvert.

 

Øv med en (god) kollokviegruppe

Har du klassekamerater og medelever som jobber hardt og seriøst? Da kan du øve sammen med dem før muntlig eksamen. Presentér ulike emner i faget for hverandre, og gi tilbakemeldinger etterpå. Bruker gruppen mest tid på å prate om andre ting, kan det være lurt å øve alene.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Velg deg ut to-tre tidligere eksamensoppgaver. Reflektér rundt hvordan du ville angrepet oppgaven. Hvordan ville du bygd opp svaret ditt? Gjør du dette i forkant av eksamen, får du også tid til å spørre læreren din om hjelp før den store dagen. 

Vi ønsker deg lykke til på eksamen!

 

Lurer du på noe rundt det å være privatist? 

Bestill gratis rådgivning