Hopp til hovedinnhold

Slik er privatistordningen

Feilmelding

  • Deprecated function: Use of "static" in callables is deprecated in Drupal\user\Entity\Role::postLoad() (line 172 of core/modules/user/src/Entity/Role.php).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).

Å ta fag som privatist er ganske likt som å ta fag på vanlig måte på videregående skole, men ikke helt. Som privatist kan man forbedre karakterer, ta generell studiekompetanse eller ta fag man ikke hadde på videregående skole. 

Enkelt å forbedre vitnemålet

Har man vilje til å arbeide strukturert og målrettet, trenger man ofte bare ett skoleår for å øke poengsummen sin med 8-10 poeng. Mange av studentene på Sonans Utdanning tar fag for å oppnå generell studiekompetanse eller fag de ikke hadde på videregående. Det er ofte for å endre jobb- og karrierevei og mange blir overrasket over at et fag kan tas på kun 12 uker! Lånekassen gir studiestøtte uansett hvor mange fag du tar. Er du usikker på hvilke fag du trenger kan du bestille tid med en rådgiver hos Sonans for veiledning.  

Hva har poengsum å bety for høyere utdanning?

Poengsum og fagkombinasjon avgjør om man kan søke på ønsket utdanning og deretter kvalifiseres til opptak. Poengsummen regnes ved å finne gjennomsnittskarakteren basert på alle karakterer på et vitnemål eller kompetansebevis. Her kan også alderspoeng, språk- og realfagspoeng samt tilleggspoeng legges til. Når dette er regnet sammen står man igjen med et karaktersnitt som tilsier hvor på skalaen du er for å kunne søke deg til ønsket utdanning. Det er mange kvoter man kan søke på bakgrunn av, bl.a. førstegangsvitnemål (ORDF), ordinær kvote (ORD) og nordnorsk-kvote (NNORD) for å nevne noen. Felles for alle er at man må ha generell studiekompetanse og opptakskravene som kreves med mindre man søker på bakgrunn av realkompetanse. Ved å ta opp fag som privatist vil man sammen med rådgiver kunne finne den rette måten tilpasset for deg og din hverdag slik at du tilslutt oppnår dine mål om videre utdanning. 

Må man ta alle fagene på nytt? 

Det er som regel ikke behov for å ta opp fag man allerede har bestått, men det kan være smart om man vil forbedre karakterer. For å kunne få et fag godkjent må det være bestått med karakter og riktig antall årstimer. Skal man øke snitt kan det lønne seg å legge til fag som nødvendigvis ikke er et krav til studiet man skal søke seg inn på, men for å øke snittet totalt. Man kan også ha ulike kombinasjoner med matematikk så lenge årstimene dekkes totalt. Dette kan være vanskelig å holde styr på, noe en rådgiver vil ha kunnskap om til å kunne hjelpe deg med. Her vil du få hjelp til utregning, hvilke fag du kan bytte ut med et annet, hvor lang tid det vil ta og hvilken karakter du må ha for å oppnå snittet totalt. Bestill tid med en rådgiver her.

Hvordan få realfagspoeng?

Det er mulig å få inntil 4 realfagspoeng totalt. Det finnes mange spennende fag å velge blant.
Alle skolene våre tilbyr Matematikk, Kjemi, Fysikk og Biologi. I tillegg har noen Geofag og Informasjonsteknologi. Alle realfag gir 0,5 realfagspoeng for utenom matematikk R2 og fysikk 2 som gir 1 poeng. Likevel kan man ikke oppnå mer enn 1,5 poeng totalt på realfaglig matematikk, så her anbefales det at en rådgiver ser på poengene sammen med deg. 

Hva med språkpoeng?

Et annet alternativ om man ikke er glad i realfag er å velge fremmedspråk. Ved å ta ekstra programfag i fremmedspråk kan man oppnå totalt 1,5 poeng. Dersom man er motivert er det mulig å ta flere språk samtidig. Dette kan være krevende, og vi anbefaler å diskutere det med en rådgiver først. På Sonans kan man ta språkene spansk, fransk og tysk.

Hvordan foregår eksamen?

Som privatist må man avlegge en eksamen i faget for å få faget godkjent. Eksamenskarakteren din erstatter da eventuell standpunkt- og eksamenskarakter du har i faget fra før. Den nye karakteren erstatter gammel karakter så lenge det lønner seg. Noen fag krever skriftlig og muntlig eksamensform, men de aller fleste har kun én. På Sonans legger vi opp all undervisning for at man skal lykkes på privatisteksamen, og man kan øve seg med både muntlige og skriftlige prøveeksamen sammen med faglærer.  Det er fylkeskommunen som arrangerer privatisteksamen, og man må selv melde seg opp innen fristene for hvert semester. Du får god innføring i hvordan du melder deg opp til eksamen, og hvordan eksamen foregår, når du starter på skolen. 

Få hjelp av en rådgiver

Det er ikke nødvendigvis så lett å få oversikt over poenggrenser, alderspoeng og fagkombinasjoner som skal til for å komme inn på ulike studier. Vår karakterkalkulator hjelper med å regne ut poeng og våre dyktige rådgivere hjelper med å få full oversikt, sette opp en nødvendig plan og den beste løsningen for at du skal oppnå dine mål. Bestill time hos rådgiver her.