Hopp til hovedinnhold

Oppstartsdager på Sonans

Feilmelding

 • Deprecated function: Use of "static" in callables is deprecated in Drupal\user\Entity\Role::postLoad() (line 172 of core/modules/user/src/Entity/Role.php).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).

Som Sonans-student vil vi gi deg den optimale starten på semesteret. Se hvilke seminarer du kan delta på her! 

Ta gjerne med deg en venn!

For deg som er student på campus 

For deg som er student på live eller online 

Campus

Onsdag 14. august

Hvordan lykkes som privatist?

 • Privatisteksamen og planlegging
 • Grunnleggende studieteknikk
 • Digitale ressurser på Sonans

 

Lese- og skriveteknikk 

Grunnleggende om akademisk skriving:

 • Disposisjon
 • Fremstilling
 • Avsnitt
 • Kilder

Grunnleggende om leseteknikk:

 • Effektiv lesing
 • Planlegging
 • Metodikk
 • Hastighet

 

Hvordan lykkes med praktisk matematikk? 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • De fire regneartene 
 • Bli god i hoderegning
 • Brøk
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Regneoppgaver.

 

Torsdag 15. august

Kom i gang med koding i R-, S- og T-matematikk

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • Introduksjon til grunnleggende koding og tenkemåter
 • Demonstrasjon av nettressurser 
 • Kodeaktiviteter og tips for veien videre 

 

Hvordan lykkes med S- og R-matematikk? 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • Teknikker for å regne uten hjelpemidler
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Regneoppgaver

Grunnleggende om:

 • Algebra
 • Bokstavregning
 • Faktorisering
 • Forkortning

 

Begge dagene: 

 

Live | Online 

Opptak av aktivitetene legges ut i ALF i etterkant 

Tirsdag 13. august 

Hvordan lykkes som privatist? 

 • Privatisteksamen og planlegging
 • Grunnleggende studieteknikk
 • Digitale ressurser på Sonans

Registrer deg på Zoom.

 

Lese- og skriveteknikk 

Grunnleggende om akademisk skriving:

 • Disposisjon
 • Fremstilling
 • Avsnitt
 • Kilder

Grunnleggende om leseteknikk:

 • Effektiv lesing
 • Planlegging
 • Metodikk
 • Hastighet

Registrer deg på Zoom.

 

Hvordan lykkes med praktisk matematikk? 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • De fire regneartene
 • Bli god i hoderegning
 • Brøk
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Regneoppgaver

Registrer deg på Zoom.

 

Onsdag 14. august 

Hvordan lykkes med S- og R-matematikk? 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • Teknikker for å regne uten hjelpemidler
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Regneoppgaver

Grunnleggende om:

 • Algebra
 • Bokstavregning
 • Faktorisering
 • Forkortning

Registrer deg på Zoom.

 

Kom i gang med koding i R-, S- og T-matematikk 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • Introduksjon til grunnleggende koding og tenkemåter
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Kodeaktiviteter
 • Tips for veien videre

Registrer deg på Zoom.