Hopp til hovedinnhold

Oppstartsdager på Sonans

Som Sonans-student vil vi gi deg den optimale starten på semesteret. Se hvilke seminarer du kan delta på her! 

Ta gjerne med deg en venn!

For deg som er student på campus 

For deg som er student på live eller online 

Campus

Onsdag 16. august

Hvordan lykkes som privatist?

 • Privatisteksamen og planlegging
 • Grunnleggende studieteknikk
 • Digitale ressurser på Sonans

 

Lese- og skriveteknikk 

Grunnleggende om akademisk skriving:

 • Disposisjon
 • Fremstilling
 • Avsnitt
 • Kilder

Grunnleggende om leseteknikk:

 • Effektiv lesing
 • Planlegging
 • Metodikk
 • Hastighet

 

Torsdag 17. august

Hvordan lykkes som privatist? 

For deg som ikke har mulighet til å delta 16. august.

 • Privatisteksamen og planlegging
 • Grunnleggende studieteknikk
 • Digitale ressurser på Sonans

 

Hvordan lykkes med praktisk matematikk? 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • De fire regneartene 
 • Bli god i hoderegning
 • Brøk
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Regneoppgaver.

 

Kom i gang med koding 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • Introduksjon til grunnleggende koding og tenkemåter
 • Demonstrasjon av nettressurser 
 • Kodeaktiviteter og tips for veien videre 

 

Hvordan lykkes med S- og R-matematikk? 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • Teknikker for å regne uten hjelpemidler
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Regneoppgaver

Grunnleggende om:

 • Algebra
 • Bokstavregning
 • Faktorisering
 • Forkortning

 

Begge dagene: 

 

Live | Online 

Du finner lenker til aktivitetene i ALF

Opptak av aktivitetene legges ut i ALF i etterkant 

Tirsdag 15. august 

Hvordan lykkes som privatist? 

 • Privatisteksamen og planlegging
 • Grunnleggende studieteknikk
 • Digitale ressurser på Sonans

 

Lese- og skriveteknikk 

Grunnleggende om akademisk skriving:

 • Disposisjon
 • Fremstilling
 • Avsnitt
 • Kilder

Grunnleggende om leseteknikk:

 • Effektiv lesing
 • Planlegging
 • Metodikk
 • Hastighet

 

Hvordan lykkes med praktisk matematikk? 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • De fire regneartene
 • Bli god i hoderegning
 • Brøk
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Regneoppgaver

 

Onsdag 16. august 

Kom i gang med koding 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • Introduksjon til grunnleggende koding og tenkemåter
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Kodeaktiviteter
 • Tips for veien videre

 

Hvordan lykkes med S- og R-matematikk? 

 • Nødvendig utstyr og programvare
 • Teknikker for å regne uten hjelpemidler
 • Demonstrasjon av nettressurser
 • Regneoppgaver

Grunnleggende om:

 • Algebra
 • Bokstavregning
 • Faktorisering
 • Forkortning