Hopp til hovedinnhold

Kjønnspoeng

På noen skoler, og noen bestemte studier kan man få tilleggspoeng i form av kjønnspoeng. Her er en liste over studiesteder som har kjønnspoeng. 

Interessen for høyere utdanning øker jevnt hvert eneste år. Søkertallene fra Samordna opptak viser at menn og kvinner velger ulik utdanning. Til noen så studier der mannlige eller kvinnelige søkere er underrepresentert gis det kjønnspoeng. Grunnen til at noen studier har denne ordningen er for å få bedre kjønnsbalanse på studier der man ser tendenser til at kjønnsbalansen er skjevfordelt. Det er viktig at begge kjønn er representert i alle yrker, dette kan bidra til bedre arbeidsmiljø og innovasjonsevne.

Oversikten gjelder for opptak til studieåret 2021/2022.

Er du mann, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker:

 • veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • dyrepleie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • sykepleie ved Universitetet i Agder (UIA)
 • barnevern ved OsloMet - Storbyuniversitetet (OSLOMET)

Er du mann, får du 1 kjønnspoeng hvis du søker:

 • psykologi (profesjon) ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo

Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker:

 • bachelorstudier i ingeniørfag (bortsett fra kjemi, ortopediingeniør, bioingeniør og landskapsingeniør)
 • landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet
 • bachelorstudier i maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) og Høgskulen på Vestlandet (bortsett fra shipping management og shippingledelse ved NTNU (Ålesund)
 • Programmering (bachelor) ved NTNU (Gjøvik)
 • Digital infrastruktur og cybersikkerhet (bachelor) ved NTNU (Gjøvik)
 • følgende femårige integrerte masterprogram i teknologi og ingeniørfag ved NTNU:

- Datateknologi
- Elektronisk systemdesign og innovasjon
- Ingeniørvitenskap og IKT
- Kybernetikk og robotikk
- Marin teknikk
- Produktutvikling og produksjon