Hopp til hovedinnhold

Tips og triks - Eksamensbesvarelse norsk Vg3

Feilmelding

Deprecated function: Use of "static" in callables is deprecated in Drupal\user\Entity\Role::postLoad() (line 172 of core/modules/user/src/Entity/Role.php).

Eksamensbesvarelsen

Det å bli god på å skrive oppgaver, enten det dreier seg om innleveringsoppgaver underveis i semesteret eller om eksamensoppgaver, krever øvelse. Det finnes ingen snarveier når man skal forberede seg godt til eksamen, men det finnes noen gode tips og triks for å gjøre forberedelsene og utførelsen av eksamen mer effektiv. Husk, på eksamen prøves du nemlig i to ting:

 • Hvor godt du kan stoffet
 • Din evne til å fremstille stoffet

 

Her følger noen gode tips og triks for hvordan du lykkes på eksamen:

 1. Gå rett på sak – ikke skriv deg varm!
  Svar på spørsmålet med en gang, og unngå all ikke-relevant informasjon. En god måte å starte på, kan være å gi en definisjon på hva du skal snakke om. For norrøn litteratur, kan du for eksempel begynne med å si at “norrøn litteratur er enkelt sagt litteratur som er diktet i vikingtiden, som har blitt muntlig overlevert i flere generasjoner, og blitt skrevet ned først på 1200-tallet”.
 2. Vær tydelig og presis
  Si ting i en klar og tydelig rekkefølge. Snakk om én ting om gangen, og bli ferdig med ett poeng før du går videre til det neste. Vær presis, og bruk de riktige faguttrykkene.
 3. Forklar likheter og forskjeller
  Vis at du er selvstendig ved å reflektere rundt likheter og forskjeller: Finnes det noen likheter mellom tekstene fra barokken og romantikken? Finner du likheter i tekstene til Wergeland og Welhaven?
 4. Gjør det til ditt eget, ikke bare blåkopier fra boka
  Det er lett for sensor å skjønne om du kun har pugget de riktige ordene og uttrykkene fra boken, eller om du faktisk har forstått innholdet. Bruk ditt skriftspråk - og ikke bare reproduser fagstoffet rett fra boken.
 5. Lag en punktliste/disposisjon 
  De fleste oppgaver ber deg gjøre flere ting, i alle fall to eller tre. Les nøye hva oppgaven ber deg om å gjøre, og skriv en punktliste/disposisjon over det du ønsker å si. Hva skal først og hva er konklusjonen? Hva har du øvd på ekstra godt, som du kan utdype? Organiser svare dine.
 6. Lær deg fagbegrepene, og bruk de
  For å lykkes med norsk må man kunne en del sentrale fagbegreper, og demonstrere i besvarelsen din at du forstår deres betydning og hvordan de brukes.  Det er lurt å skaffe deg en oversikt over de viktigste fagbegrepene innenfor hvert fagområde. Se oversikt i “Akademisk skriving”.
 7. Lag en gloseliste – berik ordforrådet ditt
  For å oppnå en god karakter er et rikt ordforråd nyttig, og norskfaget har mange uttrykk som det forutsettes at elevene kan. Ved å lære nye ord og uttrykk utvider du ordforrådet ditt, og dette er noe sensor vektlegger.
 8. Lag gode notater og bruk de
  Å ta gode notater er viktig. Notater hjelper deg å repetere, samtidig som det kan gi en trygghet på selve eksamen.

På eksamensdagen

På eksamensdagen er det viktig å huske at det er nå det gjelder. Mange sier at «det får gå som det går» når eksamensdagen kommer, men tenk heller at «det er nå det gjelder!» og fokuser på hva du skal gjøre og ikke det du ikke skal gjøre. 

Her følger noen nyttige tips og triks på selve eksamensdagen:

 1. Få en god start
  Sjekk hvordan du kommer deg til eksamenslokalet i forkant, og planlegg når du må reise hjemmefra. Beregn god tid så du slipper stress. Husk å få nok søvn dagen før eksamen slik at du er tilstrekkelig uthvilt.
 2. Finn en god plass
  Vær bevisst på hvor du setter deg. Kanskje liker du å sitte langt fram i lokalet så du slipper å se andre elever? Eller liker du å sitte bak så andre ikke ser deg så godt? Prøv å unngå plassen ved døren, for der blir det mye trafikk.
 3. Ta med riktig mat og drikke
  Lag en fristende matpakke, med frukt, grønnsaker og nok vann. Druer og rosiner gir fin energi tidlig, mens brus og sjokolade kan komme godt med hvis du går tom for krefter.
 4. Du får oppgaven - hva nå?
  Start med å lese oppgaven nøye. Ved første gjennomlesning kan oppgaven virke vanskelig. Les gjennom teksten på nytt, gjerne del for del, og ta notater hvis du får ideer og tanker underveis. Lag gjerne en disposisjon.
 5. Prioriter oppgaver
  Ikke alle oppgaver på en eksamen teller like mye. Sørg for at du bruker mest tid på oppgavene som gir mest uttelling. Bli kjent med oppgavetypene på eksamen her
 6. Ta pauser
  Ta deg tid til pauser, og beveg kroppen din underveis. Frisk luft er godt for hjernen, og gjør at du kobler litt av og henter nye krefter. Kanskje du får flere gode ideer eller oppdager slurvefeil når du setter deg ned igjen.
 7. Siste sjekk
  Vær sikker på at du svarer på spørsmålet i oppgaven. Det kan hende at du kommer på noe smart mot slutten, og da er det dumt å dra hjem for tidlig.

Norsk muntlig eksamen

Se eksempler på gjennomføring av muntlig eksamen i norsk, og hva som må til for å oppnå karakteren du er ute etter:

Tilbake