Kjemi 2

Du trenger Kjemi 2 hvis du skal bli lege, tannlege eller veterinær. Og vil du redde miljøet vårt, er dette faget viktig å kunne.

Dette lærer du i Kjemi 2

Du lærer om stoffene som bygger verden, og om ulike stoffers påvirkning på miljøet rundt oss. Du lærer også om hvordan vi kan utvikle nye industrielle metoder som reduserer den moderne verdens negative effekt på naturen.

I Kjemi 2 går vi mer matematisk til verks enn i Kjemi 1. Du skal lære om de store kjemiområdene, organisk kjemi og uorganisk kjemi. Faget spenner fra instrumentell analyse til biokjemi. Fra danielcellen til nanomaterialer. 

Slik er undervisningen

Du får muntlig prøveeksamen i kjemi 2, slik at du kan føle deg trygg under gjennomføringen av selve eksamen. Vi anbefaler også at du deltar på labkurs, slik at du stiller godt forberedt til den praktiske delen under eksamen. Du får også benytte deg av nettkurset i faget, som en ekstra støtte til den vanlige undervisningen. Husk at du kan delta på gratis kurs i studieteknikk og eksamensmestring!

Les mer om privatistundervisningen

Praktisk informasjon om Kjemi 2

  • Kjemi 2 er et programfag i studiespesialiserende studieretning og sammen med kjemi 1 er det fordypningsfag i realfag.
  • Faget gir 0.5 realfagspoeng.
  • Det er to eksamener – en skriftlig og en muntlig-praktisk.
  • Du kan ta labkurs i Kjemi 2 på Sonans.

 

Fag og priser

Du kan studere {{ pageTitle }} i {{ relatedCities[0] }}, {{city}} eller ta det som nettstudie.

Du kan studere {{ pageTitle }} i {{ relatedCities[0] }}, {{city}} eller {{ relatedCities[relatedCities.length-1] }}.

Du kan studere {{ pageTitle }} som nettstudie.

Du kan studere {{ pageTitle }} i {{ city }}.

Lånekassestøtte

{{ calculatePercentage(yearHours, 1) }} % - tilsvarer {{ yearHours }} av 840 timer i året.

Fagkode: {{ courseCode }}

Under ser du tilbudet i {{ chosenCity.name }}. Ønsker du å bytte til annet studiested? Det gjør du her.

For å se tilbudet i din by kan du velge studiested her.

{{ getChosenCity() }} {{ findSemestersTimetable(2) }}
  • Timeplanen for Kjemi 2 i