Hopp til hovedinnhold

Fagoversikt - Yrkesfag

Feilmelding

Deprecated function: Use of "static" in callables is deprecated in Drupal\user\Entity\Role::postLoad() (line 172 of core/modules/user/src/Entity/Role.php).

Nyhet! Trenger du fag fra Vg1, Vg2 eller Vg3 kan du nå ta enkeltfag og pakker innen helse- og oppvekstfag på Sonans.

Vg1 Helse og oppvekstfag

Vg1 Helse og oppvekstfag er døråpneren for deg som vil ha en yrkesrettet utdanning innen helse og oppvekstfag. Fagene er felles enten du tenker å utdanne deg videre som helsesekretær, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hos Sonans kan du ta enkelte programfag som du mangler fra tidligere skolegang eller ta hele programfagspakken for Vg1.

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag

Eksamenskurs tverrfaglig eksamen

Pakketilbud Vg1 Helse og oppvekstfag

Gå til fagbestilling

Vg2 Helseservicefag

Dersom du velger Vg2 Helseservicefag kan du gå videre på Vg3 for å bli helsesekretær, tannhelsesekretær, portør eller apotektekniker. Sonans tilbyr alle de obligatoriske programfagene du tenger for å gå videre på Vg3-nivå. Du kan ta enkelte programfag som du mangler fra tidligere skolegang eller ta hele programfagspakken for Vg2.

Helse og sykdom

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i helseservicefag

Eksamenskurs tverrfaglig eksamen

Pakketilbud Vg2 Helseservicefag

Gå til fagbestilling

Vg2 Helsearbeiderfag

Når du har fullført og bestått Vg1 Helse og oppvekstfag kan du velge retningen Helsefagarbeider på Vg2. Helsefagarbeidere har en allsidig jobb knyttet til pleie og omsorg.  Som helsefagarbeider kan du få jobb på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleien eller i institusjoner. Hos Sonans kan du ta enkelte programfag som du mangler fra tidligere skolegang eller ta hele programfagspakken for Vg2.

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i helsearbeiderfag

Eksamenskurs tverrfaglig eksamen

Pakketilbud Vg2 Helsearbeiderfag

Gå til fagbestilling

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Dersom du vil jobbe med barn og unge kan du etter fullført og bestått Vg1 Helse og oppvekstfag velge retningen Barne- og ungdomsarbeider på Vg2. Jobbmulighetene er mange enten det er i barnehage, Skolefritidsordninger (SFO) eller på ungdomsinstitusjoner. Hos Sonans kan du ta enkelte programfag som du mangler fra tidligere skolegang eller ta hele programfagspakken for Vg2.

Pedagogisk arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag

Eksamenskurs tverrfaglig eksamen

Pakketilbud Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Gå til fagbestilling

Vg3 Helsesekretær

Som autorisert helsesekretær kan du jobbe på sykehus, legekontor eller helsestasjon. Mulighetene er mange. Sonans tilbyr de obligatoriske programfagene du trenger for å kunne søke om autorisasjon som helsesekretær. Du kan ta enkelte programfag som du mangler fra tidligere skolegang eller ta hele programfagspakken for Vg3.

Helse og sykdom

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i helsesekretærfaget

Eksamenskurs tverrfaglig eksamen

Pakketilbud Vg3 Helsesekretær

Gå til fagbestilling

Undervisningen er nettbasert med live-streamet undervisning på ettermiddag og kveld. Dette gir deg både struktur og fleksibilitet. Du kan ta fagene fra hvor som helst i landet, og opptak av timene sikrer at du både kan repetere og tilpasse undervisningen til tider som passer for deg. Undervisningen er eksamensrettet og passer for alle.

Praksiskandidat – for deg med arbeidserfaring

Praksiskandidatordningen er for voksne med dokumentert arbeidserfaring innenfor fagområdet, og ordningen kvalifiserer deg for å ta fagprøve dersom du i tillegg har bestått skriftlig eksamen i faget. For praksiskandidater er det derfor ikke krav om beståtte fag fra Vg1 og Vg2. For å kunne melde deg opp til fagprøve må du ha godkjent praksis på minimum 5 år og ha bestått skriftlig eksamen. Du fritas da for fellesfag og programfag fra Vg1 og Vg2. 

På Sonans kan du ta kurs som forbereder deg til skriftlig eksamen. Kurset er intensivt og passer for deg som er praksiskandidat og skal ha eksamen i et av følgende fag:

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helsefagarbeiderfaget

Kurset går høsten 2024. Undervisningen er nettbasert med live-streamet undervisning på ettermiddag og kveld. Dette gir deg både struktur og fleksibilitet. Du kan ta fagene fra hvor som helst i landet, og opptak av timene sikrer at du både kan repetere og tilpasse undervisningen til tider som passer for deg. Undervisningen er eksamensrettet og passer for alle.

Gå til fagbestilling