Hopp til hovedinnhold

5 tips til deg som skal ta opp fag

Feilmelding

  • Deprecated function: Use of "static" in callables is deprecated in Drupal\user\Entity\Role::postLoad() (line 172 of core/modules/user/src/Entity/Role.php).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).
  • Deprecated function: Creation of dynamic property Drupal\views\ManyToOneHelper::$handler is deprecated in Drupal\views\ManyToOneHelper->__construct() (line 24 of core/modules/views/src/ManyToOneHelper.php).

Å ta fag som privatist er ganske likt som å ta fag på vanlig måte på videregående, men ikke helt. Du har større fleksibilitet og tett oppfølging fra faglærer. Samtidig er det til sist deg selv resultatene avhenger av. Ivar Bjørnsen er rådgiver ved Sonans og under ser du hans tips for å lykkes som privatist: 

 
Her er Ivar Bjørnsens seks tips som sikrer deg en god studiehverdag fra første dag:

1. Delta i undervisningen

Delta i all undervisning i faget. I undervisningen på Sonans får du stoffet presentert av en fagperson som kan faget inn og ut, og som hjelper deg å komme gjennom pensumet. Du bør strukturere studiene dine med utgangspunkt i undervisningen. Dette gjelder også deg som tar fag på nett! 

 

Er du usikker på om fysisk undervisning eller nettundervisning er riktig for deg? Book time med en rådgiver! 

2. Lag en studierutine

Noe av det viktigste du kan gjøre som student, er å bygge en studierutine som hjelper deg å studere fokusert og uten distraksjoner. Et eksempel er den såkalte «Pomodoro-teknikken» hvor du setter av 25 minutter til konsentrert lesing (det vil si ingen mobilpauser) etterfulgt av 5 minutters pause. Dette intervallet gjentas et par ganger før tar du en lengre pause. Denne teknikken trener opp hjernens konsentrasjonsevne og hjelper deg med å holde fokus lengre, samt å holde tiden du faktisk studerer fri for distraksjoner.

 

3. Planlegg semesteret

For å komme deg gjennom hele pensum i fagene du tar, er det lurt å planlegge hvor mye du skal gjennom i uken. Bruk gjerne kompetansemålene i læreplanen som utgangspunkt, og planlegg hvor mange kompetansemål du skal komme deg gjennom i uken. Husk å sette av nok tid til repetering før eksamen. I tillegg er det ofte lurt å lage en liste med litt mindre dagsmål. På denne måten vet hva du må gjennom og kan krysse disse fortløpende av etter hvert som du har gjort dem. Få ting føles bedre enn å kunne krysse av alle punktene på en slik liste.

 

4. Etabler studiesoner

La skole være skole, og fritid være fritid. Å sitte hjemme og jobbe med fagene fungerer for noen, men ikke for alle. Hos Sonans har du mulighet til å sitte på skolen, hvor du har lærere, medstudenter og et miljø som er laget for å studere konsentrert. Da får du etablert «soner» for studier og «soner» for fritid. Til slutt vil du se at det å dele hverdagen inn i slike soner hjelper deg å holde fokus når du skal studere, og å slappe av når du har fri. 

 

5. Løs eksamensoppgaver og presenter stoffet

Alt du gjør på Sonans skal forberede deg til eksamen, og at du blir godt kjent med formatet du skal testes i. Skal du ha skriftlig eksamen i et fag, bør du løse oppgaver og gjøre innleveringer. Ett tips er å løse gamle eksamensoppgaver i faget og levere disse inn til faglærer. Er det en muntlig eksamen, presenter stoffet muntlig. Å presentere et pensum muntlig er en av de beste måtene å få pensumet til å feste seg på, fordi du da må bearbeide stoffet du har lært og gjøre det til ditt eget.

 

Lykke til!