Hopp til hovedinnhold

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap er et sentralt fag der du får grunnleggende kunnskap om hvordan samfunnet fungerer. Du må ha Samfunnskunnskap for å få generell studiekompetanse.

Læreplan Samfunnskunnskap

Du lærer å forstå og finne fram i samfunnet. Kompetansemålene i Samfunnskunnskap legger vekt på perspektivmangfold, livsmestring, kildekritisk tilnærming, bærekraft og demokratisk kompetanse. 

I den samfunnsøkonomiske delen av faget lærer du blant annet om arbeidslivet, arbeidsledighet og bedriftsetablering, og får innsikt i internasjonal produksjon og forbruk. 

Samfunnskunnskap erstattet Samfunnsfag våren 2021. 

Samfunnskunnskap eksamen

Eksamen i Samfunnskunnskap er muntlig.

Oppstart

Samfunnskunnskap har oppstart

både i januar og august.
i august.
i januar.


Tar du online kan du starte opp når du vil.

Timeplan

Undervisning i dette kurset er
{{ fagside_relatedSubjects.weekly_hours }}
timer
time
i uken. Under ser du en oversikt over de ulike klassene:

{{ getChosenCity() }} {{ findSemestersTimetable(2) }}
  • Timeplanen for Samfunnskunnskap i