Hopp til hovedinnhold

Matematikk 1T

Matematikk 1T gir deg de nødvendige forkunnskapene til Matematikk R1, noe du trenger hvis du skal studere medisin, teknologi eller naturvitenskapelige fag. 

I Matematikk 1T lærer du å bruke matematikk til problemløsing og utforsking, gjennom regnestrategier, bruk av digitale verktøy og programmering. Sentrale tema er problemløsing ved bruk av faktorisering, ligninger, ligningssystem og ulikheter, funksjoner og funksjonsdrøfting, og trigonometri.  For å få studiekompetanse er det obligatorisk å ta enten 1T eller 1P sammen med matematikk fra VG2. Dersom du har tenkt å ta Matematikk R1 og R2, gir Matematikk 1T de nødvendige forkunnskapene.

Eksamen

Eksamen i Matematikk 1T er skriftlig.

Oppstart

Matematikk 1T har oppstart

både i januar og august.
i august.
i januar.


Tar du online kan du starte opp når du vil.

Timeplan

Undervisning i dette kurset er
{{ fagside_relatedSubjects.weekly_hours }}
timer
time
i uken. Under ser du en oversikt over de ulike klassene:

{{ getChosenCity() }} {{ findSemestersTimetable(2) }}
  • Timeplanen for Matematikk 1T i