Hopp til hovedinnhold

Matematikk 1T

Matte 1T gir deg de nødvendige forkunnskapene til Matematikk R1, noe du trenger hvis du skal studere medisin, teknologi eller naturvitenskapelige fag. Sonans har undervisning i Matematikk 1T for 1T eksamen. 

Kompetansemål Matematikk 1T

I 1T matte lærer du å bruke matematikk til problemløsing og utforsking, gjennom regnestrategier, bruk av digitale verktøy og programmering. Sentrale tema i kompetansemålene er problemløsing ved bruk av faktorisering, ligninger, ligningssystem og ulikheter, funksjoner og funksjonsdrøfting, og trigonometri.

1T eksamen

Eksamen i Matematikk 1T er skriftlig.

Oppstart

Matematikk 1T har oppstart

både i januar og august.
i august.
i januar.


Tar du online kan du starte opp når du vil.

Timeplan

Undervisning i dette kurset er
{{ fagside_relatedSubjects.weekly_hours }}
timer
time
i uken. Under ser du en oversikt over de ulike klassene:

{{ getChosenCity() }} {{ findSemestersTimetable(2) }}
  • Timeplanen for Matematikk 1T i