Ungdomsrett

Å ha ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring. For å være elev på Sonans videregående, må du ha ungdomsrett. Er du i tvil, kan du snakke med en av våre rådgivere.

Ungdomsrett er noe du har i følge § 3-1 i opplæringslova. Det er altså ikke Sonans som bestemmer om du har ungdomsrett eller ikke.

Har du gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har du rett til vanlig videregående opplæring i tre år (eventuelt flere år hvis utdanningen varer lenger).

  • Du må bruke ungdomsretten innen utløpet av det året du fyller 24 år. Du må normalt bruke ungdomsretten din i løpet av en periode på fem år. I noen tilfeller kan du ha rett til utvidet tid til opplæring.
  • Retten til videregående opplæring gjelder i det fylket hvor du er bostedsregistrert på det tidspunktet søknadsfristen går ut.