Hopp til hovedinnhold

Informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Fra mandag 18. januar er det skolestart. Sonans følger helsemyndighetenes anbefalinger tett, og følger til enhver tid gjeldende smittevernregler. Undervisning og privatisteksamen gjennomføres som planlagt. 

Dato 5. mars 2020 
Oppdatert 4. januar 2021 kl 15:04

Undervisning

Skolestart i januar vil gjennomføres som planlagt. I ALF kan du sjekke din egen timeplan for å se når semesterstart er for deg. 

Hvis Norge opplever økt smitte kan deler av undervisningen skje digitalt. Sonans har lang erfaring og gode rutiner for digital undervisning. Du får uansett og alltid tett oppfølging av egen faglærer, som er tilgjengelig for spørsmål og veiledning. 

All undervisning vil bli streamet hvis noen trenger å følge en fysisk klasse digitalt. 

Sonans følger helsemyndighetenes anbefalinger tett, og vi må overholde strenge smittevernregler. Det betyr blant annet å holde god avstand, begrenset antall personer i lokalene, syke personer skal holde seg hjemme og god hygiene.   

Tre regler alle som møter opp på skolen må følge:

1.    Syke personer skal ikke være på skolen
2.    God hygiene 
3.    Redusert kontakt med personer 

Det kan forekomme lokale smitteutbrudd i landet. Det kan føre til at enkelte skoler blir berørt og må flytte undervisningen over til digitale flater med din lærer. Dersom dette forekommer vil du få informasjon fra skolen. Vi skal sikre et fullverdig undervisningstilbud, uansett hvordan smittesituasjonen er i samfunnet. 

Har du spørsmål? Kontakt smittevern@sonans.no

Beredskapsgruppen

Sonans har nedsatt en beredskapsgruppe som følger utviklingen nøye. Vi følger gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD) og samarbeider med kommuneoverlegen der vi kan bidra. Vi rådgir alle våre studenter og ansatte, og gjør tiltak ved eventuell karantene av studenter og/eller ansatte og ved smitte for best mulig sikkerhet og kvalitet i undervisningen. Vi vil alltid tilstrebe å ta best mulig vare på eventuelt berørte studenter og ansatte.

Ofte stilte spørsmål  

Spørsmål: Hva skjer hvis det er smitte på skolen?  

Svar: Vi skal uansett smittesituasjon opprettholde et fullverdig undervisningstilbud. Ved et utbrudd er det kommunehelsetjenesten som har ansvar for sporing og eventuelle tiltak. Sonans vil bistå med det vi kan og følge de pålegg vi eventuelt får.  

Myndighetene sier Norge må forvente lokale smitteutbrudd, det er vi også være forberedt på at kan skje ved en eller flere av skolene våre, selv om vi tar alle forhåndsregler myndighetene anbefaler. I en situasjon hvor vi får et utbrudd, enten lokalt eller nasjonalt, kan det være vi må flytte undervisningen til digitale kanaler med oppfølging fra egen lærer. Vi har gode rutiner som sikrer at alle får følge undervisning og får den oppfølgingen de trenger. Vi vil tilstrebe å følge timeplanen slik den foreligger. 

Spørsmål: Får jeg beskjed om en i klassen min er smittet? 

Svar: Om det blir oppdaget et smittetilfelle på skolen er det kommunehelsetjenesten som står for smittesporing. Sonans vil, dersom det er aktuelt, bistå i dette arbeidet. Nærkontakter til den smittede vil kontaktes og få videre oppfølging.  

Spørsmål: Hvis jeg er syk eller i karantene – kan jeg likevel regne med å kunne følge med i undervisningen? 

Svar: Vi har gode rutiner for både digital undervisning og oppfølging som sikrer at alle får følge undervisning og får den oppfølgingen de trenger. Du skal ta kontakt med din faglærer og avtale hvordan du skal følge undervisningen. Nettstudier vil være tilgjengelig, og sammen med veiledning og oppfølging fra faglæreren din skal det sikre at du ikke mister undervisning. 
 

Råd fra Folkehelseinstituttet

Sonans oppfordrer alle studenter til å til enhver tid følge de rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende forebyggende tiltak.