Hopp til hovedinnhold

Informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20, altså fra 11.-15. mai. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern. Sonans vil også åpne opp gradvis.

Dato 5. mars 2020 
Oppdatert 08. mai 2020 kl 12.59

Undervisning

Vi er veldig glade for nyhetene som kom fra myndighetene i går og gleder oss til å etterhvert få se studenter og ansatte igjen!  

Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20, altså fra 11.-15. mai. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern. 

Sonans vil også åpne opp gradvis. Vi må fortsatt overholde strenge smittevernregler. Det betyr blant annet minimum en meters avstand, begrenset antall personer i lokalene og god hygiene. Dette jobber vi nå med å sørge for, og vi trenger litt tid. Det betyr at skolene ikke kommer til å være åpne som normalt fra mandag 11. mai, men åpner for enkelte eksamensforberedende tilbud i løpet av uken. Her vil det være lokale forskjeller på grunn av størrelse og kapasitet. Planlagte digitale eksamensforberedelser forsetter som før. 

Alt oppmøte må skje etter avtale. Hver enkelt student får derfor beskjed fra sin skole om de kan møte opp, og eventuelt når. Denne beskjeden får du i løpet av mandag 11. mai. Ettersom all undervisning er gjennomført på nett og ferdig for semesteret, vil det ikke bli gitt klasseromsundervisning. 

Alle som får beskjed om at de kan møte må sette seg grundig inn i FHIs retningslinjer for videregående skoler

For generelle henvendelser kontakt marked@sonans.no

Eksamen

Myndighetene har bekreftet at alle privatister skal få gjennomføre sine eksamener. Dette gjelder for alle fylker. Alle studenter bør å ta kontakt med sitt lokale privatistkontor for oppdateringer.

Vi oppfordrer alle til å lese til eksamen. Husk at du kan se på webinaropptak når du vil og ta kontakt med faglærer om du står fast eller har spørsmål. 

Under er svar på ofte stilte spørsmål:

1. Hva skjer med eksamen? Alle privatister skal få gjennomføre sine eksamener. Dette gjelder for alle fylker og myndighetene jobber nå med å finne en løsning som sikrer smittevernet. Studenter bør ta kontakt med de lokale privatistkontorene for den mest oppdaterte informasjonen. 

2. Hva vil skje med høstsemesteret? Dessverre kan ingen forutse hvor lenge konsekvensene av COVID-19-spredningen kommer til å vare. Sonans planlegger for vanlig studiestart, og at neste skoleår gjennomføres som vanlig. Sonans vil imidlertid følge pålegg og retningslinjer fra myndighetene.

3. Kan jeg starte hos Sonans til høsten? Ja. Opptaket til høsten går som normalt, og Sonans gjennomfører rådgiving og planlegger for studiestart høsten 2020. Nettstudier har kontinuerlig opptak og du kan starte opp når du vil. 

4. Kan jeg få ekstra støtte fra Lånekassen? For å hjelpe studenter som mister inntekter som følge av koronautbruddet, utvider Lånekassen fristen for vårsemesteret til 15. april. På www.lanekassen.no/korona oppdaterer de fortløpende informasjon knyttet til koronasituasjonen. Regjeringen har foreslått at utbetaling av lån og stipend for resten av vårsemesteret skal gjøres 15. april. De har også foreslått å åpne for et tilleggslån på inntil 26.000 kroner for studenter som har fått bortfall av arbeidsinntekt. Les mer om dette på regjeringen.no.

5. Er all klasseromsundervisning avlyst? Ja. Ettersom all undervisning er gjennomført på nett og ferdig for semesteret, vil det ikke bli gitt klasseromsundervisning. Sonans åpner gradvis for eksamensforberedelser. Se over for mer informasjon om dette. 

6. Blir labundervisningen avlyst? Ja. Den fysiske undervisningen blir avlyst og vil bli gjennomført digitalt. Kurset vil ligge i nettfaget ditt i ALF.

7. Hva med test eksamen? Når det gjelder test-eksamen og eksamensveiledning vil det gjennomføres med faglærer digitalt. Vi vil bestrebe oss på å gi alle våre studenter et best mulig tilbud.

8. Føres det fravær når det ikke lenger er klasseromsundervisning? Nei, det vil ikke føres fravær, og vi oppfordrer alle våre studenter til å følge undervisningen digitalt.

9. Hvor lenge vil dette vare? Vi følger helsemyndighetene tett og vil følge de rådene de gir. Sonans vil åpne opp gradvis. Vi må fortsatt overholde strenge smittevernregler.

10. Har jeg krav på refusjon? I hele perioden fra 12. mars har alle våre lærere arbeidet fullt, men undervisningen er flyttet fra klasserom til digitale undervisnings- og læringsplattformer. Sonans har opprettholdt sitt tilbud, og det er derfor ingen endringer i studieavgiftene. Dersom du har ytterlige spørsmål vedrørende refusjon kan du kontakte rådgiver på din skole. 

Beredskapsgruppen

Sonans har nedsatt en beredskapsgruppe som følger utviklingen nøye. Vi følger gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD). Vi rådgir studenter og ansatte, og gjør tiltak ved eventuell karantene av studenter og/eller ansatte og ved smitte.

Råd fra Folkehelseinstituttet

Sonans oppfordrer alle studenter til å til enhver tid følge de rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende forebyggende tiltak.

Øvrig kontaktinformasjon

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefon for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer. Folk som tror de kan være smittet av koronaviruset, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.