Hopp til hovedinnhold

Informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Fredag 6. november er den siste dagen med ordinær undervisning på Sonans dette semesteret. Undervisningen vil foregå som normalt. Skolens lokaler vil holdes åpne under eksamensperioden, men vi oppfordrer alle som har mulighet til det om å lese hjemme.

Dato 5. mars 2020 
Oppdatert 5. november 2020 kl 16:34

Eksamensforberedelser 

Eksamen nærmer seg, og for å unngå å havne i karantene, eller bli syk rett før eksamen, ber vi alle studentene om å være ekstra påpasselige med å overholde alle smitteverntiltak. 

Skolens lokaler vil holdes åpne, men vi oppfordrer alle som har mulighet til det om å lese hjemme. Dette er for å beskytte de studentene som ikke har denne muligheten, og for å begrense antallet studenter på skolen.

Studenter som oppholder seg på skolen må registrere seg inn og ut via QR-kode eller lister.

Undervisning

Sonans følger helsemyndighetenes anbefalinger tett, og vi må overholde strenge smittevernregler. Det betyr blant annet å holde god avstand, begrenset antall personer i lokalene, syke personer skal holde seg hjemme og god hygiene.  

Alle studenter bes sette seg grundig inn i FHIs retningslinjer for videregående skoler og ta vårt obligatoriske smittevernkurs i læringsplattformen, ALF. 

Tre regler alle som møter opp på skolen må følge:

1.    Syke personer skal ikke være på skolen
2.    God hygiene 
3.    Redusert kontakt med personer 

Det kan forekomme lokale smitteutbrudd i landet. Det kan føre til at enkelte skoler blir berørt og må flytte undervisningen over til digitale flater med din lærer. Dersom dette forekommer vil du få informasjon fra skolen. Vi skal sikre et fullverdig undervisningstilbud, uansett hvordan smittesituasjonen er i samfunnet. 

Har du spørsmål? Kontakt smittevern@sonans.no

Beredskapsgruppen

Sonans har nedsatt en beredskapsgruppe som følger utviklingen nøye. Vi følger gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD) og samarbeider med kommuneoverlegen der vi kan bidra. Vi rådgir alle våre studenter og ansatte, og gjør tiltak ved eventuell karantene av studenter og/eller ansatte og ved smitte for best mulig sikkerhet og kvalitet i undervisningen. Vi vil alltid tilstrebe å ta best mulig vare på eventuelt berørte studenter og ansatte.

Ofte stilte spørsmål  

Spørsmål: Hva skjer hvis det er smitte på skolen?  

Svar: Vi skal uansett smittesituasjon opprettholde et fullverdig undervisningstilbud. Ved et utbrudd er det kommunehelsetjenesten som har ansvar for sporing og eventuelle tiltak. Sonans vil bistå med det vi kan og følge de pålegg vi eventuelt får.  

Myndighetene sier Norge må forvente lokale smitteutbrudd, det er vi også være forberedt på at kan skje ved en eller flere av skolene våre, selv om vi tar alle forhåndsregler myndighetene anbefaler. I en situasjon hvor vi får et utbrudd, enten lokalt eller nasjonalt, kan det være vi må flytte undervisningen til digitale kanaler med oppfølging fra egen lærer. Vi har gode rutiner som sikrer at alle får følge undervisning og får den oppfølgingen de trenger. Vi vil tilstrebe å følge timeplanen slik den foreligger. 

Spørsmål: Får jeg beskjed om en i klassen min er smittet? 

Svar: Om det blir oppdaget et smittetilfelle på skolen er det kommunehelsetjenesten som står for smittesporing. Sonans vil, dersom det er aktuelt, bistå i dette arbeidet. Nærkontakter til den smittede vil kontaktes og få videre oppfølging.  

Spørsmål: Hvis jeg er syk eller i karantene – kan jeg likevel regne med å kunne følge med i undervisningen? 

Svar: Vi har gode rutiner for både digital undervisning og oppfølging som sikrer at alle får følge undervisning og får den oppfølgingen de trenger. Du skal ta kontakt med din faglærer og avtale hvordan du skal følge undervisningen. Nettstudier vil være tilgjengelig, og sammen med veiledning og oppfølging fra faglæreren din skal det sikre at du ikke mister undervisning. 
 

Råd fra Folkehelseinstituttet

Sonans oppfordrer alle studenter til å til enhver tid følge de rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende forebyggende tiltak.