Hopp til hovedinnhold

Informasjon om korona

Ved skolestart i januar går vi tilbake til en normal skolehverdag på grønt nivå. 

Dato 5. mars 2020 
Oppdatert 13.01.2022 kl. 20:35.

Sonans følger helsemyndighetenes anbefalinger og de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Ved skolestart i januar vil skolene bli driftet som normalt på grønt nivå. 

Vi legger fortsatt til rette for at det skal være trygt å være på skolen gjennom tiltak for redusert kontakt, og gir deg direkte beskjed dersom vi av smittevernhensyn må endre på planene. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på smittevern@sonans.no.

Vi oppfordrer alle våre ansatte og studenter til å sette seg inn i Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern ved videregående skoler og følge Folkehelseinstituttets råd om forebyggende tiltak

 

Ofte stilte spørsmål  

Spørsmål: Hva skjer hvis det er smitte på skolen?  

Svar: Vi skal uansett smittesituasjon opprettholde et fullverdig undervisningstilbud. Du vil få beskjed om hva som gjelder for deg.

Ved et eventuelt utbrudd, enten lokalt eller nasjonalt, kan det være vi må flytte undervisningen til digitale kanaler med oppfølging fra egen lærer. Vi har gode rutiner som sikrer at alle får følge undervisning og får den oppfølgingen de trenger. Vi vil tilstrebe å følge timeplanen slik den foreligger. 

Sonans vil bistå med det vi kan og følge de pålegg vi eventuelt får. Vi oppfordrer våre studenter og ansatte til å følge kommunens råd og retningslinjer om smittesporing. 

Spørsmål: Får jeg beskjed om en i klassen min er smittet? 

Svar: Sonans vil, dersom det er aktuelt, bistå i arbeidet med smittesporing. Vi oppfordrer ellers alle våre studenter og ansatte til å følge gjeldende råd og retningslinjer om smittesporing. 

Spørsmål: Jeg har testet positivt for Covid-19. Hva gjør jeg? 

Svar: Studenter og ansatte har selv ansvar for å sette seg inn i og følge nasjonale og lokale råd og retningslinjer om smittesporing. Sonans har klassekart og kan bistå med å informere den eller de du har sittet ved siden av i klasserommet. Ta kontakt med din skole. 

Spørsmål: Hvis jeg er syk eller i karantene – kan jeg likevel regne med å kunne følge undervisningen? 

Svar: Vi har gode rutiner for både digital undervisning og oppfølging som sikrer at alle kan følge undervisning og får den oppfølgingen de trenger. Du skal ta kontakt med din faglærer og avtale hvordan du skal følge undervisningen. 

Spørsmål: Kan jeg få refundert studieavgiften?

Svar: Vi forstår godt at dere som studenter er opptatt av kvalitet i undervisningen. Det er vi også.
 
Under pandemien følger Sonans de til enhver tid gitte tiltak fra myndighetene, og derfor kan det skje at deler av undervisningen vil måtte bli gjennomført digitalt. Dette er i så fall en force majeure begivenhet. I likhet med andre utdanningsinstitusjoner i Norge leverer vi da undervisning og veiledning digitalt, for at du skal kunne få fullt læringsutbytte og opprettholde den progresjonen vi har planlagt for deg.
 
Alle våre lærere og rådgivere vil jobbe fullt, selv om undervisningen eventuelt flyttes fra klasserom til digitale undervisnings- og læringsplattformer. Sonans vil opprettholde sitt tilbud og kvalitet.

Vær trygg på at vi i Sonans vil gjøre alt vi kan for å gjennomføre fysisk undervisning for de som ønsker det, så langt det er mulig. Eventuelle endringer i tilbudet forårsaket av pandemien berettiger ikke til refusjon av studieavgift eller andre kostnader.

 

Beredskapsgruppen

Sonans har nedsatt en egen beredskapsgruppe som følger utviklingen nøye. Vi gir studenter og ansatte råd, og gjør konkrete tiltak ved eventuell smitte på en av våre skoler. Vi tilstreber å ta best mulig vare på berørte studenter og ansatte og samtidig opprettholde høy kvalitet på undervisningen.