Hopp til hovedinnhold

Informasjon om korona

Sonans følger helsemyndighetenes anbefalinger og de til enhver tid gjeldende smittevernregler. 

Dato 5. mars 2020 
Oppdatert 07. 12. 2021 kl. 21:00.

Vi planlegger for fysisk undervisning på skolen ved skolestart i januar. Vi legger til rette for at det skal være trygt å være på skolen, og du vil få beskjed dersom vi av smittevernhensyn må endre på planene. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på smittevern@sonans.no.

Vi ber alle våre ansatte og studenter sette seg inn i Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern ved videregående skoler og følge Folkehelseinstituttets råd om forebyggende tiltak

Beredskapsgruppen

Sonans har nedsatt en egen beredskapsgruppe som følger utviklingen nøye. Vi følger de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD), og samarbeider med kommuneoverlegen der vi kan bidra. Vi gir studenter og ansatte råd, og gjør konkrete tiltak ved eventuell smitte eller karantene ved en av våre skoler. Vi tilstreber å ta best mulig vare på berørte studenter og ansatte og samtidig opprettholde høy kvalitet på undervisningen. 

Ofte stilte spørsmål  

Spørsmål: Kan jeg lese på skolen?

Svar: Ja, skolen er åpen. Ved oppmøte på skolen skal du registrere deg og bruke munnbind dersom det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre.

Du kan ikke komme på skolen hvis du har symptomer eller er i karantene. 

Spørsmål: Hva skjer hvis det er smitte på skolen?  

Svar: Vi skal uansett smittesituasjon opprettholde et fullverdig undervisningstilbud. Ved et utbrudd er det kommunehelsetjenesten som har ansvar for sporing og eventuelle tiltak. Sonans vil bistå med det vi kan og følge de pålegg vi eventuelt får.  

Myndighetene sier Norge må forvente lokale smitteutbrudd, det er vi også være forberedt på at kan skje ved en eller flere av skolene våre, selv om vi tar alle forhåndsregler myndighetene anbefaler. I en situasjon hvor vi får et utbrudd, enten lokalt eller nasjonalt, kan det være vi må flytte undervisningen til digitale kanaler med oppfølging fra egen lærer. Vi har gode rutiner som sikrer at alle får følge undervisning og får den oppfølgingen de trenger. Vi vil tilstrebe å følge timeplanen slik den foreligger. 

Spørsmål: Får jeg beskjed om en i klassen min er smittet? 

Svar: Om det blir oppdaget et smittetilfelle på skolen er det kommunehelsetjenesten som står for smittesporing. Sonans vil, dersom det er aktuelt, bistå i dette arbeidet. Nærkontakter til den smittede vil kontaktes og få videre oppfølging.  

Spørsmål: Hvis jeg er syk eller i karantene – kan jeg likevel regne med å kunne følge med i undervisningen? 

Svar: Vi har gode rutiner for både digital undervisning og oppfølging som sikrer at alle får følge undervisning og får den oppfølgingen de trenger. Du skal ta kontakt med din faglærer og avtale hvordan du skal følge undervisningen. Nettstudier vil være tilgjengelig, og sammen med veiledning og oppfølging fra faglæreren din skal det sikre at du ikke mister undervisning. 

Spørsmål: Kan jeg få refundert studieavgiften?

Svar: Vi forstår godt at dere som studenter er opptatt av kvalitet i undervisningen. Det er vi også.
 
Under denne globale pandemien følger Sonans til enhver tid tiltak fra myndighetene og derfor kan det forekomme at deler av undervisning vil måtte gjennomføres digitalt. Dette er i så tilfelle en force majeure begivenhet. I likhet med andre utdanningsinstitusjoner i Norge leverer vi undervisning og veiledning digitalt, for at du skal kunne få fullt læringsutbytte og opprettholde den progresjonen vi har planlagt for deg, selv om fysiske undervisningslokaler eventuelt må stenge.
 
Alle våre lærere og rådgiver vil uansett arbeide fullt, selv om undervisningen er flyttet fra klasserom til digitale undervisnings- og læringsplattformer. Sonans vil opprettholde sitt tilbud og kvalitet.

Vær trygg på at Sonans vil gjøre alt vi kan for å gjennomføre fysisk undervisning for de som ønsker det, der og når det er mulig. Det eventuelt noe endrede tilbud berettiger ikke til refusjon av studieavgift, eller andre kostnader.