Hopp til hovedinnhold

Informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Skolene våre er nå åpnet for fysisk rådgivning, og vi planlegger å holde skolene åpne som normalt med fysisk undervisning til høsten.

Dato 5. mars 2020 
Oppdatert 02. juli 2020 kl 15.10

Undervisning

Skolene våre holder nå åpent med fysisk rådgivning på alle skoler. Vi planlegger også for fysisk undervisning som normalt til høsten. 

Sonans følger helsemyndighetenes anbefalinger tett, og vi må fortsatt overholde strenge smittevernregler. Det betyr blant annet minimum en meters avstand, begrenset antall personer i lokalene, syke personer skal holde seg hjemme og god hygiene. 

Alle studenter bes sette seg grundig inn i FHIs retningslinjer for videregående skoler.  

Under er svar på ofte stilte spørsmål:

1. Hva vil skje med høstsemesteret? Sonans planlegger for vanlig studiestart, og at neste skoleår gjennomføres som vanlig. Sonans vil imidlertid følge pålegg og retningslinjer fra myndighetene, noe som kan bety at deler av undervisningen blir nettbasert.

2. Kan jeg starte hos Sonans til høsten? Ja. Opptaket til høsten går som normalt, og Sonans gjennomfører rådgiving og planlegger for studiestart høsten 2020. Nettstudier har kontinuerlig opptak og du kan starte opp når du vil. 

3. Har jeg krav på refusjon for deler av vårsemesteret? I hele perioden fra 12. mars har alle våre lærere arbeidet fullt, men undervisningen er flyttet fra klasserom til digitale undervisnings- og læringsplattformer. Sonans har opprettholdt sitt tilbud, og det er derfor ingen endringer i studieavgiftene. Dersom du har ytterlige spørsmål vedrørende refusjon kan du kontakte rådgiver på din skole. 

Beredskapsgruppen

Sonans har nedsatt en beredskapsgruppe som følger utviklingen nøye. Vi følger gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD). Vi rådgir studenter og ansatte, og gjør tiltak ved eventuell karantene av studenter og/eller ansatte og ved smitte.

Råd fra Folkehelseinstituttet

Sonans oppfordrer alle studenter til å til enhver tid følge de rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende forebyggende tiltak.