Forsinkelse som hindrer støtte fra Lånekassen

Du blir forsinket i studiet hvis du består færre studiepoeng enn det Lånekassen har gitt deg støtte til.

Blir du forsinket med mer enn 60 studiepoeng (840 årstimer), får du ikke mer støtte fra Lånekassen. Dette gjelder både fulltids- og deltidsutdanning.

Måter du kan bli forsinket på er at du:

  • Stryker på eksamen
  • Utsetter eksamen
  • Tar eksamen om igjen med lån for andre gang
  • Avbryter utdanningen uten å bestå eksamen

Slik ordner du opp i forsinkelsen

Du kan hente inn forsinkelsen ved å ta eksamener uten støtte fra Lånekassen, slik at du kommer under maksgrensen på 60 studiepoeng (840 årstimer) og dermed få rett til vanlig støtte igjen.

Sykdom og fødsel

Du kan likevel ha rett til støtte dersom forsinkelsen skyldes fødsel, sykdom eller at du har nedsatt funksjonsevne.