Bli kjent med

Sofie Melhus

Student ved Sonans Trondheim

– I en alder av 23 skjønte jeg endelig Pytagoras!

En skolelei Sofie Melhus (26) droppet ut av andreåret på videregående. I dag er ikke bare skolegleden tilbake – hun har også bestemt seg for å bli fysiker.

– Det er helt sant! Det er noe jeg aldri trodde jeg skulle si om meg selv. Jeg falt jo av matte i fjerdeklasse på barneskolen og kom aldri helt inn i det igjen, sier Sofie.

Derfor er det kanskje litt underlig at Sofie skulle få smaken for nettopp realfag. Hun hadde riktignok en viss interesse for astronomi fra før, men det var på oppfordring fra hennes nærmeste og ønsket om å «gjøre noe konstruktivt» som fikk henne til å ta fysikk som privatist.

– Det er helt sant! Det er noe jeg aldri trodde jeg skulle si om meg selv. Jeg falt jo av matte i fjerdeklasse på barneskolen og kom aldri helt inn i det igjen, sier Sofie.

Derfor er det kanskje litt underlig at Sofie skulle få smaken for nettopp realfag. Hun hadde riktignok en viss interesse for astronomi fra før, men det var på oppfordring fra hennes nærmeste og ønsket om å «gjøre noe konstruktivt» som fikk henne til å ta fysikk som privatist.

–  Jeg visste jeg ikke kom noen vei dersom jeg ikke fikk fullført videregående. Det stod mellom å ta opp et fag jeg hadde hatt tidligere – men som jeg ikke hadde særlig interesse av – eller prøve ut et fag som jeg var litt nysgjerrig på fra før, forteller hun.

Nå er hun bestemt på å ta fagene som er nødvendige for å komme seg dit hun aller helst vil, på et studium i fysikk.

Måtte ha studiekompetanse

– Jeg var skolelei allerede på ungdomsskolen. Matte slet jeg med hele veien, selv med ekstratimer. Men i en alder av 23, skjønte jeg endelig Pytagoras’ læresetninger. For meg var det utrolig befriende. Ikke minst var følelsen av mestring kjærkommen, sier hun.

Måtte ha studiekompetanse

– Jeg var skolelei allerede på ungdomsskolen. Matte slet jeg med hele veien, selv med ekstratimer. Men i en alder av 23, skjønte jeg endelig Pytagoras’ læresetninger. For meg var det utrolig befriende. Ikke minst var følelsen av mestring kjærkommen, sier hun.

Som «dropout» fra videregående har Sofie måttet ta eksamener i en rekke fag. Heldigvis passer undervisningsopplegget henne bra, ifølge henne selv

– På Sonans er undervisningen i fagene komprimert ned til færre uker enn jeg er vant til. Alt går i et raskere tempo. Noe som passer meg bra, ettersom jeg er ganske utålmodig. Dessuten har lærerne vært veldig flinke. De har gjort selv kjedelige fag interessante.

Sofies holdninger til skole, fag og arbeidsmetoder har endret seg mye i tiden som privatist. Og det har gitt resultater, med blant annet toppkarakter i naturfag. Nå håper hun å kunne ta med seg disse holdningene videre – forhåpentligvis til et studium innen fysikk.

Som «dropout» fra videregående har Sofie måttet ta eksamener i en rekke fag. Heldigvis passer undervisningsopplegget henne bra, ifølge henne selv

– På Sonans er undervisningen i fagene komprimert ned til færre uker enn jeg er vant til. Alt går i et raskere tempo. Noe som passer meg bra, ettersom jeg er ganske utålmodig. Dessuten har lærerne vært veldig flinke. De har gjort selv kjedelige fag interessante.

Sofies holdninger til skole, fag og arbeidsmetoder har endret seg mye i tiden som privatist. Og det har gitt resultater, med blant annet toppkarakter i naturfag. Nå håper hun å kunne ta med seg disse holdningene videre – forhåpentligvis til et studium innen fysikk.