Hopp til hovedinnhold

Sonans setter fokus på mestring

Mange unge opplever symptomer på stress som følge av høyt prestasjonspress på skole, i sosialt liv og fra familien. Med verdensdagen for psykisk helse i oktober, er måneden en fin anledning til å sette fokus på stressmestring i skolen.

- Store deler av dagens ungdom opplever i dag et enormt prestasjonspress. De har «alle» muligheter, og kan bli hva de vil bare de jobber hardt nok. For veldig mange kan kravene som stilles føles overveldende, spesielt om de ikke er bevisste over tidligere mestring, forteller Stian Tangen Hansen, psykologilærer på Sonans Utdanning i Trondheim.

Han mener det er et misforhold mellom krav og kontroll, altså opplevelse av mestringstillit, som i psykologien er en velkjent kilde til stress.

- Stress i seg selv er ikke negativt. Stress kan være en kilde til utvikling om personen opplever å kunne mestre situasjonen. Imidlertid kan langvarig stress stikke kjepper i hjulene for funksjonsevnen vår - vi er avhengige av å kunne koble av stresset iblant, fortsetter Tangen Hansen.

Sonans setter psykisk helse helt i sentrum av virksomheten. Privatistskolen er eksperter på studieteknikk og eksamensmestring, og tilbyr dette som kurs for studentene hvert semester. Kursene er inkludert i kursavgiften på alle stedbundne skoler i Sonans Utdanning.  

Studenter sliter mer

En god psykisk helse innebærer å kunne takle en normal mengde stress, ivareta relasjoner og å løse følelsesmessige utfordringer. God psykisk helse inkluderer også å kunne oppleve glede i hverdagen, noe som er temaet for verdensdagen for psykisk helse i 2017. Nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse, Le Hang Doung, tror studenttilværelsen kan være spesielt belastende for mange.

- Studenttilværelsen er en periode der mange for første gang bor alene, og flytter fra de omgivelsene de har vokst opp i. I tillegg til forventninger om å få best mulig karakter, må de tilpasse seg en ny livsfase. I tillegg må de stå inne for et studievalg, og det å skifte studieretning er forbundet med nederlag, sier Doung.

Hun tror at mange studenter og elever opplever studiehverdagen som ganske stressende. Enkelte stiller høye krav til seg selv eller føler at de stilles høye krav til av andre.

- Det kan føre til at de mister motivasjon og gleden ved å studere. Da vil jeg minne dem på én ting: tenk tilbake på hvorfor du ønsket å studere, og hva du skal bruke det du lærer til. Finn frem til den egentlige grunnen og motivasjonen. Pugger du for å ta eksamen, eller pugger du for å lære og kunne ta i bruk kunnskapen senere i livet? La de ytre motivasjonsfaktorene få mindre plass, finn heller de indre driverne, avslutter Doung.

psykologilærer Stian Tangen Hansen

4 råd til stressmestring fra psykologilærer Stian Tangen Hansen

  1. Koble av. Gode måter å koble av på er å være i fysisk aktivitet, og å være sammen med familie og venner som vi er glade i.
  2. Ivareta grunnleggende behov. For å møte stress best mulig er det viktig å sørge for at våre grunnleggende behov er møtt. Dette inkluderer nok søvn (gjerne 8 timer hver natt), et balansert kosthold, og nok fysisk aktivitet (minst 30 minutter hver dag).
  3. Ivareta gode relasjoner. Det vil være lurt å ha gode relasjoner, og å oppleve tilhørighet til en eller flere grupper som vi bryr oss om. Dette kan være utfordrende å kombinere med en hektisk studiehverdag som krever full konsentrasjon.
  4. Lag en plan. Lag dagsplaner hvor du setter av konkrete tidspunkter til skolearbeid, fysisk aktivitet og til fritid. For mange vil det hjelpe å ha en tydelig plan å gå etter. I det lange løp vil dette etablere gode vaner for arbeid og fritid som vil føre til at vi frigjør kapasitet slik at stressmestringen blir høyere.

Les mer om studieteknikk

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Adresser til nettsider og epostadresser blir automatisk gjort om til lenker.
  • Automatisk linjeskift