Selvledelse som student

Noe av det som skal til for å lykkes som student er god selvledelse. Målet med studiene er å prestere, og for å prestere må du lede deg selv til å gjøre de riktige valgene i hverdagen.

Det å prestere optimalt handler om å gjøre det riktige forarbeidet i den perioden du har til rådighet. Det handler om det å stå opp om morgenen, lese og forstå pensum, delta i undervisningen, være aktiv og å delta i kollokviegrupper. Det handler om å aktivt prioritere skolearbeidet framfor alt annet som frister mer. Selvledelse handler om å:

Være selvstendig

Selvstendighet handler om å vite hva du skal gjøre til enhver tid. Hva skal du lese i dag? Når har du undervisning? Videre må du sette deg ned å faktisk gjøre den jobben som kreves for at du skal forstå det du jobber med.

Utøve selvdisiplin

Ta de riktige valgene i hverdagene. Prioritere det som gjør at du når målene dine. Vær disiplinert nok til å ikke la deg friste til å utsette det du uansett vet at du skal gjøre.

Målsetting

Sette deg personlige og realistiske mål, og være villige til å ofre det som kreves for å oppnå målene dine. Hva ønsker du å oppnå? Hva er realistisk?

Takle utfordringene underveis

Det er mange ulike forhold som aldri kommer i balanse i studietiden. Kravene om hvor mye som skal læres, kombinert med jobb og et sosialt liv, krever at du takler mange utfordringer. Ha målet ditt som ledestjerne når du blir usikker, og bruk det aktivt: Vil alternativ A eller B bidra mest til at du når målet ditt?

Evaluér deg selv

Hva kan du, og hva må du jobbe mer med? Det nytter ikke å lure seg selv her - vær ærlig! Hvilken studieteknikk er det som fungerer best for deg? Bør du sitte på skolen, eller hjemme?

Utfordre deg selv

Rekk opp hånden dersom det er noe du lurer på. Vær aktiv i læringssituasjon. Sitt fremoverlent, slik at du forteller kroppen din at nå er jeg innstilt på å lære. Skru av og legg bort ting som kan forstyrre deg. Dann kollokviegrupper, selv om dette kan være skummelt i starten. Spør læreren om hjelp, også utenom forelesningene.

Behold fokuset

Når andre ting frister mer, holdt fokuset på målet, og bit tennene sammen i de periodene hvor du kjenner at motivasjonen ikke er helt til stede. Lag deg gode vaner som driver deg framover i tunge perioder. Ikke la deg vippe av pinnen, stå opp om morgenen, og fortsett jobbingen hele semesteret gjennom.

Ta ledelse

Ta utfordringen med å lede kollokviegruppen. Still deg selv, og de andre, utfordrende spørsmål, og simuler gjerne en muntlig eksamen med fremlegg og utspørring. Ta initiativ!

Selvledelse utøves forskjellig fra individ til individ, men hovedmålet er å bidra til at den enkelte blir god på å lede seg selv til å oppnå sine mål.

Ida Brattbakk, 
Rådgiver og karriereveileder i Trondheim
 

Skriv ny kommentar