Høyere utdanning – skal det redde oss når oljen tar slutt?

Jeg hører det stadig vekk: hva skal vi leve av etter at oljen tar slutt? Dette er en pågående debatt, men ingen har noen klare svar.

Det er nemlig svært vanskelig å spå om fremtiden, og det er svært vanskelig å planlegge i dag hva vi skal leve av om 30-50 år. Like vanskelig var det på 70 tallet å forutse den teknologiske utviklingen som har skjedd de siste årene og hvilke næringer som er dominerende i dag. Så skal vi bare legge oss ned og håpe at ting ordner seg? Selvfølgelig skal vi ikke det, men løsningen er enklere enn det ser ut som.

Utdanning er byggesteinen

Poenget er at grunnlaget for velferden i Norge og at vi i fremtiden skal ha et godt samfunn og et vellykket næringsliv er en høyt utdannet befolkning. I tillegg har Norge demokrati, ytringsfrihet, et godt rettssystem, høy tillit i befolkningen og likestilling. Alt dette er grunnlaget for et godt samfunn. Men: utdanning er kanskje den viktigste byggesteinen i et vellykket samfunn. En høyt utdannet befolkning skaper arbeidsplasser, gjør oss effektive og gir oss muligheten til å produsere tjenester, velferdstjenester og produkter vi alle har behov for. Det er også en høyt utdannet befolkning som skal skape fremtidens næringer og suksessbedrifter.

Å fullføre videregående opplæring er avgjørende 

Vi ser imidlertid i dag at mange faller fra videregående opplæring. Det er mange årsaker til dette, som jeg ikke skal spekulere i her. Poenget er at det å fullføre videregående opplæring er helt avgjørende for å lykkes i fremtiden, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Det blir mindre og mindre behov for ufaglært arbeidskraft. Manuelle arbeidsoppgaver blir automatisert, og fremtidens arbeidsoppgaver krever spesialisert og avansert kompetanse. Derfor er det utrolig viktig at man kommer over det første hinderet på veien som er å fullføre videregående opplæring. Kommer man over dette hinderet, så er veien åpen for å komme inn på høyskoler og universiteter i inn og utland.

Noe å leve av etter oljen 

Det å hjelpe enkeltindividet til å fullføre videregående opplæring er samfunnsoppdraget til Sonans. Mange trenger å forbedre karakterene fra videregående skole, mange trenger realfag som ble valgt bort på videregående skole, og mange har behov for å stå i fag man tidligere har strøket i. På denne måten bidrar vi til at den enkelte legger grunnlaget for et godt arbeidsliv i fremtiden, og at samfunnet får kvalifisert arbeidskraft til å løse de oppgavene landet har behov for – nettopp for å sikre at vi har noe å leve av etter oljen.

Erik Brandt
Administrerende direktør i Sonans

Skriv ny kommentar