Forberedelse gjør mester

Norske tiendeklassinger gikk i 2015 ut av ungdomsskolen med tidenes laveste snitt i matematikk, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Et forberedende kurs i matte kan for mange være løsningen før de tar P-, R- og S-matte.

– Mange elever uttrykker at de aldri ville klart seg i videre studier uten sommerskole, forteller Terje Wilhelm Bardum. Han underviser i R- og S-mattekurset, og brenner for å formidle matematikk. Nå håper han at flere ser verdien av å ta et forberedende kurs på Sonans.

Et godt grunnlag

Matematikk kan for mange være vanskelig å få dreisen på. For noen er kunnskapen de lærte på videregående for lengst glemt, for andre kan fraværet av grunnleggende kunnskap føles tyngende. For disse elevene er Sonans’ sommerskoletilbud et godt alternativ.

På Sonans i Oslo har mattetrette elever mulighet til å ta et forberedende kurs til P-matte(den matten du må ha for å oppnå generell studiekompetanse), og til R- og S-matte (matte for deg som ønsker å studere videre innen realfag eller samfunnsfag). Begge kursene arrangeres i august og januar, og begge kan også tas som nettkurs.

Fokus på forståelse og mestring

For elever som ønsker en oppfrisking av grunnleggende matte (1P), handler kurset om å få en grunnleggende forståelse for tall. Hvorfor er matematikk logisk, og hva må til for å mestre VGS-matten? Dette er sentrale spørsmål som besvares i løpet av kursperioden. Mange elever sliter med matematikk på videregående, grunnet store hull i kunnskapen fra ungdomsskolen. Sommerkurset i grunnleggende matte tetter disse hullene, og gir eleven det grunnlaget han eller hun trenger for å mestre P-matte.

Kurset, som består av 40 timer undervisning samt 20 timer med oppgaver og egenstudier, har en varighet på 10 dager. Underveis i kurset fokuseres det på å gi eleven en følelse av mestring, gjennom et opplegg som tilpasses elevgruppens kunnskapsnivå. Pluss, minus, multiplikasjon og divisjon – her får elevene kunnskap om alt fra hvordan løse «enkle» regnestykker, til likninger og brøk.

– Tar brodden av mattefrykt

– Mange av elevene som tar sommerkurset i P-matte har ikke hatt matte på lenge. Det vi prøver å gjøre, er å dekke ungdomsskolematten på 14 dager, forklarer Marianne Nylænde.

Hun underviser i P-mattekurset, og tror sommerskolen er med på å gi elevene et godt utgangspunkt for videre studier.

– Ofte klarer ikke elevene å komme seg videre, fordi de har kunnskapshull. Mange møter opp til sommerskolen smånervøse og med en slags angst for matte. Den er der ikke lenger når de er ferdig. Kurset tar nok brodden av frykten for matte for mange, sier Nylænde.

– På elevens premisser

For elever som har bestemt seg for å studere videre innen realfag eller samfunnsfag, men som føler at de har hull i matematikkunnskapen, er et forberedende kurs til R1/S1 (1T) et godt sted å starte. Kurset har som mål å tette hullene fra tidligere matematikkundervisning, samtidig som elevene får en innføring i læreplanen for 1T.

I likhet med P-mattekurset, inneholder dette kurset 40 timer undervisning og 20 timer oppgaver og egenstudier. Varigheten er 10 dager, og her er potenser og logaritmer, geometri og trigonometri blant temaene elevene skal innom.

At det handler om mer enn å pugge regler og formler, er lærer Terje Wilhelm Bardum klokkeklar på.

– Elevene må forstå matte for å kunne lære. Vi må skape en ryddig, pedagogisk og strukturert kommunikasjon mellom lærer og elev. Rett på sak, og med et tydelig skille mellom detaljer og grunnleggende regler. Det gjør vi ved å bruke eksempler fra elevenes verden, slik at de kan forstå matematikk på sine egne premisser. Til sammenligning kan du pugge tyske gloser, men det betyr ikke at du kan gjøre deg forstått i Tyskland, sier Bardum.

Kommentarer

Hei! Skal ta fag til høsten og har på vgs tatt P1 og P2, og nå lurer jeg på om jeg ska ta s1 og s2 eller R1. Jeg gikk ut med 6-er i p og nå regner jeg på 1T-matte, som foreløpig går fint! Hva bør jeg gjøre??

Hei Vilde!

Hvis du skaffer deg grunnlaget fra 1T bør du henge fint med i begge variantene. 
Hva du bør velge, kommer an på hva du skal studere videre. S-matte passer best hvis du skal studere noe som innebærer statistikk. R-matte er mer teknisk og passer bedre om du for eksempel skal inn på et ingeniørstudie.

Det er også greit å vite at S1 + S2 gir fler realfagspoeng enn R1, siden du får 0,5 realfagspoeng for hvert fag. 

Ta kontakt med en av rådgivere, så kan du få mer hjelp til å finne ut hva som passer best for deg. :)

Skal begynne på R1 matte på sonans, så har jeg leid en S1 bok, men noen mener jeg burde begynne rett på R1 boka eller på 1T. Hva vil være det beste for å komme forberedt?

Hei Ole Jørgen!
1T-boken vil være mest relevant for å forberede seg til R1. 
Lykke til! :)

Skriv ny kommentar