Fem tips som gir deg gode lesevaner

 Effektiv og regelmessig lesing er nøkkelen til å gjøre det bra på eksamen. Disse tipsene hjelper deg å bygge vanene som skal til for å lykkes på den store dagen.

1) Lag en god leseplan

Den bør inneholde hva du skal lese og når du skal gjøre det. Husk å belønne deg selv når du har klart å følge planen din. Gjerne hver dag.

2) Noter ned viktige nøkkelord

De bidrar til at du husker mer av teksten. I tillegg er de fine å bruke når du skal repetere. Men husk at for mange nøkkelord virker mot sin hensikt.

3) Jobb sammen med andre

Slå dere sammen, fordel kapitlene og forklar hverandre hva de handler om.

Det er mye å lære av å lære bort stoffet til andre. Du lærer mye av spørsmålene som dukker opp, og du husker stoffet bedre.

4) Ta pauser

Du må nok flytte fokus til eksamenslesingen, men ikke sløyf fotballtreningen eller andre ting du synes er gøy. Avbrekk er superviktig!

Strukturer heller lesingen i korte og effektive intervaller. For mat, hvile, luft og fysisk aktivitet er alfa og omega for å lykkes med lesingen. Hjernen trenger det.

5) Repeter

Før du avslutter dagens økt, oppsummer for deg selv hva du har lest og lært den dagen. Dette kan du gjøre alene for deg selv ved å notere, eller snakke med noen andre om det.

Repetisjon er nøkkelen.

Skriv ny kommentar