Endringer for politistudenter fra og med opptaket 2018

Skal du søke på Politihøgskolen? Nå kommer nye endringer som gjør at du må ha alle karakterer klare før du søker opptak. 

Det vil si at om du skal søkeplass på PHS i 2018, må både studiekompetanse og alle forbedringer være klare i løpet av høsten 2017. Usikker på hvordan du skal få det til? Snakk med rådgiver om hvordan du kan legge opp fagene dine. 

Dette skriver PHS om endringene 

Det forutsettes som tidligere at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med opptaket i 2018 kun være søkere med høyest konkurransepoengsum pr. 1. mars som innkalles til opptaksprøvene.

Søkere som planlegger å forbedre karakterer fra videregående opplæring må derfor gjøre dette i løpet av høsten 2017. Dette for at karakterforbedringene skal kunne dokumenteres innen 1. mars og inngå i konkurransepoengsummen ved innkalling til opptaksprøver. Det gjøres oppmerksom på at poenggrensen for å delta på opptaksprøvene ikke er kjent, og vil avhenge av antall søkere.

Les mer om endringer og opptak på nettsidene til PHS

Skriv ny kommentar