Slik er det hos oss - Videregående

Søk skoleplass  Sonans VGS  Rådgivning

Vil du gå på en liten skole midt i byen der du blir sett og tatt på alvor? På denne siden har vi forsøkt å oppsummere hvordan skolehverdagen og miljøet er hos oss.

Lærerne på Sonans

Hos oss møter du lærere med lang utdannelse i fagene de underviser, og de fleste har mastergrad. Mange av lærerne har i tillegg mye erfaring som sensor både ved muntlig og skriftlig eksamen. Men viktigst av alt er at de brenner for at du skal lykkes og utvikle deg faglig!

Her er det kort avstand mellom lærere, administrasjon og elever. Alle hilser på hverandre og vet hvem de andre er. Lurer du på noe kan alltid spørre lærerne eller rådgiverne, enten du treffer dem på gangen eller går til kontoret deres.

Kristoffer

Eget oppstartsprogram

For at du skal få en god start, har Sonans utviklet et program for å ta imot nye elever. Den første halvannen uke blir det lagt opp til aktiviteter for at du skal bli kjent med skolen, få en god faglig start i fagene dine, og ikke minst bli godt kjent med de du skal gå på skole med. Visste du at forskning viser at det er en klar sammenheng mellom trivsel og hvilke resultater du får?

Sara

Leksehjelp

Synes du matte er krevende? Eller sikter du mot toppkarakter i engelsk? Uansett vil du tjene på ekstra veiledning. Tre ganger i uken er det faglærere tilstede på leksehjelp. Mange syns også dette er en fin mulighet til å samarbeide med, og til å bli kjent med nye medelever!

Vi arrangerer i tillegg egne kvelder med studieteknikk og utvidet leksehjelp. Da serverer vi varm mat, og er litt sosiale samtidig. På disse kveldene blir du bedre kjent med både medelever og lærere.

Gasvithan

Fokus på Studieteknikk

Videregående handler ikke bare om hva du skal studere, men også hvordan du studere. Da blir du også godt forberedt til høyere utdanning. Pensumet på vg3 utgjør mellom 3000 og 4000 sider. Derfor er det viktig at du lærer effektive studieteknikker.

Kom gjerne på besøk eller ta en prat med rådgiver hvis du vil vite mer om hvordan vi har det.

Søk skoleplass