Påmeldingskjema Oslo - Fagvalg

Her kan du søke om skoleplass ved Sonans Videregående Oslo. Du søker for 1 år av gangen.
Jeg søker for oppstart i januar 2017 (2. semester for skoleåret {{ prev_semester }}).
Jeg ønsker å begynne på Sonans skoleåret {{ current_semester }}.


Videregående 1

Pris: 7 250

Pris: 15 500

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, 2. fremmedspråk, geografi, og kroppsøving er obligatoriske fag. Valgfagene kan endres før skolestart i samråd med rådgiver, som vil kontakte deg etter du har levert søknadsskjemaet.

  • {{ course.name }}

Videregående 2

Pris: 7 250

Pris: 15 500

Norsk, historie, kroppsøving, fremmedspråk og matematikk er obligatoriske fag. Valgfagene kan endres før skolestart i samråd med rådgiver, som vil kontakte deg etter du har levert søknadsskjemaet.

  • {{ course.name }}

Videregående 3

Pris: 7 250

Pris: 15 500

Norsk, religion, historie og kroppsøving er obligatoriske fag. Fremmedspråk nivå II er obligatorisk for de som ikke har fremmedspråk annet enn engelsk fra grunnskolen. Valgfagene kan endres før skolestart i samråd med rådgiver, som vil kontakte deg etter du har levert søknadsskjemaet.

  • {{ course.name }}

Videregående 3 Påbygg

Pris: 7 250

Pris: 15 500

Norsk, matematikk, naturfag, historie og kroppsøving er obligatoriske fag. I tillegg vil det bli gitt undervisning i programfaget Sosiologi og sosialantropologi.

  • {{ course.name }}