Lånekassen

Lånekassen gir støtte til deg som tar fag på Sonans. Du har rett til å søke både lån og stipend. Hvor mye du kan få, avhenger hvor mange fag du tar. Du kan søke om vanlig studielån og et ekstra lån til å betale skolepenger.

Så mye støtte kan du få i skoleåret 2016/2017:

Studiebelastning* Basisstøtte** per semester Basisstøtte per måned Ekstralån til skolepenger per semester
Over 50% 25 987 3 898 15 413
Over 67% 34 823 5 223 20 653
Over 75% 38 981 5 847 23 119
100% eller mer 51 975 7 796 30 862

* Studiebelastning er forklaringen på hvor mye du studerer. Lånekassen måler studiebelastning i årstimer
** Basisstøtte er lånet du kan få fra Lånekassen, hvor 40% kan bli omgjort til stipend. Dette utbetales månedlig, normalt den 15. hver måned

På Lånekassens nettsider finner du en kalkulator som regner ut hvor mye støtte du kan få. Eller du kan ta en prat med en av våre rådgivere.

Du trenger ikke søke spesielt om ekstralån til skolepenger. Det legges automatisk til hvis du søker om fullt lån og stipend.

Slik søker du Lånekassen

  • Send elektronisk søknad via www.lanekassen.no. Velg søknaden «høyere og annen utdanning», selv om du tar fag fra videregående
  • Søknaden kommer først til oss i Sonans. Vi bekrefter at du har skoleplass og sender søknaden videre til Lånekassen.
  • Når du får svar fra Lånekassen signerer du avtalen - helst elektronisk.
  • Du får første utbetaling etter skolestart, når vi har gitt Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisning.

Stipend

Du kan få omgjort 40 prosent av basislånet ditt til stipend når du har bestått eksamen. For å få denne omgjøringen, må du bo på en annen adresse enn foreldrene dine gjennom skoleåret, og ikke ha for høy inntekt.

Dette kan hindre støtte fra Lånekassen

  • Du er forsinket i utdanningen. Les mer om årsaker til forsinkelse og rettigheter ved sykdom og fødsel.
  • Du har allerede brukt opp alle dine åtte år med støtte i Lånekassen
  • Du tar fag som ikke er godkjent i Lånekassen. Alle Sonans-fag gir støtte, bortsett fra norsk skriftlig, labkurs og innføringskurs
  • Du har for høy inntekt eller formue. Du kan fortsatt få lån, men ikke stipend.

Du må selv sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen. Usikker? Ta en prat med en av våre rådgivere, så får du hjelp.

Sjekk hvor god råd du får

Når du er student kan en tynn lommebok skape bekymringer i hverdagen. Kanskje du blir nødt til å jobbe ved siden av studiene? For å få svar på hvor mye du sitter igjen med hver måned, kan du legge inn budsjettet ditt i dette Excel regnearket.

Bestill gratis rådgiving