Lånekassen - for videregående skole

Når du er elev ved Sonans videregående, har du rett til å søke stipend og lån fra Lånekassen.

Du kan søke om stipend og lån fra juni måned. I tillegg til skoleplass, må du ha ungdomsrett for å kunne søke.

Noe støtte er behovsprøvd

Behovsprøving betyr at Lånekassen sjekker hvor mye foreldrene dine har i inntekt, og hvor langt unna lærestedet ditt de bor, for å finne ut hvor mye stipend/lån du har krav på. Noen typer støtte blir behovsprøvd, mens andre ikke blir det.

Støtte som blir behovsprøvd

  • Grunnstipend

Støtten behovspøves selv om du har fylt 18 år, så lenge du har ungdomsrett.

Støtte som ikke blir behovsprøvd

  • Utstyrsstipend, kr. 967,-
  • Bostipend
  • Reisestipend
  • Lån for elever over 18 år (borteboer)
  • Lån til skolepenger

På Lånekassens nettsider finner du en kalkulator som regner ut hvor mye støtte du kan få. Eller du kan ta en prat med en av våre rådgivere.

Alle kan låne til skolepenger

Du kan låne inntil 25 101 kroner per skoleår til skolepenger. Dette lånet kan du få uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener.

Hvis du søker om fullt stipend og lån på vanlig måte, trenger du ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger blir lagt til automatisk. Hvis noen andre betaler skolepengene dine, må du gi beskjed til Lånekassen.

Dette må du passe på

Du har plikt til å melde fra til Lånekassen hvis det oppstår endringer underveis i skolegangen din, for eksempel hvis du:

  • avbryter eller tar en pause i utdanningen
  • skifter lærested eller endrer den faglige planen (f.eks. fjerner fag)
  • betaler mindre i skolepenger enn det du oppga i søknaden
  • endrer bostedsadresse eller sivilstand

 Lånekassens nettsider finner du mer informasjon om stipend og lån til videregående utdanning.

Har du ikke søkt skoleplass?

Søk videregående i Oslo