I Sonans tror vi på utdanning...

… også utenfor egne landegrenser! Her hjemme ser vi hvordan utdanning oppfyller drømmer og åpner dørene til et trygt og godt arbeidsliv for mennesker hver dag. I Norge tar vi for gitt at alle barn får en god utdanning. Slik er det ikke alle steder. Det er grunnen til at vi ser utover egne landegrenser når vi tenker på vårt eget samfunnsansvar.

Hva er Baan Chivit Mai?

Baan Chivit Mai er et barnehjem i det nordlige Thailand, og betyr «hjem med nytt liv». På dette barnehjemmet får fattige og vanskeligstilte barn og ungdom fra lokale fjellstammer et sted å bo og mulighet til å gå på skole. Arbeidet har allerede reddet flere hundre barn og ungdom fra et liv med prostitusjon og narkotikahandel.

Sonans Utdanning støtter dette prosjektet gjennom BaanChivitMai Foundation, en lokal og uavhengig hjelpeorganisasjon. Organisasjonen mener at utdanning er veien ut av fattigdom. Derfor skal barnehjemmet gi barn og ungdom muligheten til en lysere fremtid gjennom omsorg, utvikling og utdanning.

Baan Chivit Mai er etablert og drevet av frivillige. 

BCM Trygghet

I tråd med Sonans’ egne visjoner og verdier

Målet til Sonans Utdanning er å bidra så godt vi kan for at barn og ungdom får mulighet til å videreutvikle seg og få en fremtid gjennom utdannelse og jobb. Vi har valgt å støtte Baan Chivit Mai fordi det står i tråd med vår visjon om å løfte enkeltindividet, og Sonans sin misjon om å gi alle mulighet til utdanning. Vi mener at utdannelse leder til flere gode muligheter og et bedre liv for mange.

Sonans ønsker å engasjere seg i dette meningsfylte prosjektet der formålet er å gi barn og ungdom et trygt hjem og utdanning. Trygghet i oppveksten er essensielt for videre læring.

I tillegg til ordinær skolegang får elevene leksehjelp og ekstra engelskundervisning, noe Sonans mener er viktige byggesteiner for videre kompetanseutvikling.

Du kan lese mer om Baan Chivit Mai på  www.bcmthai.com

 

Har du spørsmål om prosjektet eller ideer til hvordan vi kan støtte Baan Chivit Mai?

Send gjerne en e-post til prosjekteier Marit Aamold Sundby: Marit.Aamold.Sundby@sonans.no

Skriv ny kommentar