Om muntlig eksamen i Norsk

Har du lurt på hvordan muntlig eksamen foregår? Norsklærer Jostein Christensen ved Sonans Oslo deler sine erfaringer.

Syv kandidater møter til hvert parti (i praksis kommer sjelden mer enn fem). En og en kommer inn, og trekker en lapp hvor oppgaven står. Hvor mange oppgaver elevene kan velge mellom spørs på sensoren (sensor godkjenner oppgavene på forhånd). Kandidaten får 30 min til å forberede seg på et rom, med alle hjelpemidler, før han/hun blir hentet inn.

Selve eksamen tar mellom 15 og 30 minutter. Eleven presenterer først det han/hun har gjort ved hjelp av stikkord fra forberedelseshalvtimen. Deretter stiller jeg utdypende spørsmål, for å vise at eleven kan tingene grundig. Så er det sensors tur til å stille utdypende spørsmål (hvor mye de spør varierer veldig).

Til slutt stiller Sensor spørsmål om noe uforberedt, som kan være hva som helst i hele læreplanen. Derfor må kandidatene nå kunne snakke om absolutt alt i hele pensum. Denne delen tar fra 2-8 minutter, vanligvis.

Akkurat hva som skjer her avhenger veldig av hva slags sensor man har. Sensorer er veldig, veldig ulike. Noen er opptatt av fordypningsoppgaven, andre ikke i det hele tatt. Noen synes at det å nærlese tekstene er viktigst, andre liker ikke å høre for mye om tekst, og belønner i stedet idéhistoriske opplysninger om ulike perioder.

Som lærer forbereder jeg elevene godt på alle sensortyper slik at elevene kan prestere sitt beste, uavhengig av hvem de møter. 

 

Kommentarer

Er det rimelig at gjennomføringen av eksamen skal være så tilfeldig som du beskriver her? Når du skriver at "andre liker ikke høre for mye om tekst", virker det som om eksaminasjonen er et resultat av sensorenes subjektive preferanser, og slik skal det vel ikke være?

Hei Johan Sebastian!
Dette er norsklærerens opplevelse av situasjonen. Det er Privatistkontoret som er ansvarlig for gjennomføringen av eksamen. 
Vh Anette, rådgiver

I Bergen (Hordaland fylkeskommune) er det helt klare retningslinjer for muntlig privatisteksamen i norsk.
Eksamen er todelt.
Del 1 med 20-30 min forberedelsestid. Dette er en tekstbasert
(analyse)oppgave. Tekst trekkes blant minimum åtte oppgaver. Etter forberedelsestiden analyserer og snakker kandidaten om denne teksten i ca ti min, eksaminator stiller oppfølgingsspørsmål.
Del 2, uforberedt del: Et sentralt emne fra læreplanen, her er fordypningsemnet et trekk-emne på lik linje med for eksempel norrøn litteratur og norrønt språk, romantikk eller språkhistorie på 1900-tallet. Kandidaten snakker om emnet i ca ti minutter, evt med hjelp av spørsmål fra eksaminator.
Sensor skal godkjenne oppgavene på forhånd, men etter retningslinjene fra eksamenskontoret i Hordaland fylkeskommune. Det skal være oppgaver nok til å dekke kompetansemålene og sikre reelt trekk for alle kandidater, og det er presisert at kandidatene skal ha lest tekster fra de ulike periodene.
Følger en retningslinjene, er ikke tilfeldig eller opp til sensor hvordan eksamen foregår.
Muntlig privatisteksamen har lokale retningslinjer - sjekk dem.

Læreplanmålet det er snakk om er å kunne analysere, tolke og vurdere tekster, og sette disse inn i en kulturhistorisk sammenheng. Vi lærer alle disse tingene i undervisningen. Hva sensor legger vekt på kan variere litt, og det er det rom for ut fra læreplanen.

Elever som har gjort jobben klarer fint å takle spørsmål om begge deler . Mye styrer jo også eleven selv under sin presentasjon.

Det er altså på ingen måte slik at sensor kan spørre 100% om hva de vil ut fra et innfall de får. De har imidlertid lov til å velge hva de har lyst til å høre mest om om for å være sikker på elevenes kompetanse.

Hei, jeg tenker å ta opp fag hos dere, men har samtidig booket en lengre reise som begynner 15. desember. Lar det seg gjennomføre å ta eksamen før den datoen?

Hei Mads!
Det er privatistkontoret som arrangerer eksamen. Hvis det er skriftlig eksamen du skal ha, kan du sjekke datoene for dette her: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/#Datoer-for-eksamen-ek...
Muntlig eksamen har man individuell dato for, og det kan komme så sent som 19. desember.

Hvilket fag skal du ta?

Skriv ny kommentar