Karakterkalkulator | Hva er snittet ditt?

Jeg vet omtrent hva snittet mitt er. Men hva med disse tilleggspoengene? Har jeg dem, og hvordan regner jeg dem sammen med snittet mitt? Heldigvis finnes Sonans karakterkalkulator!

Det norske systemet for poengberegning kan virke komplisert. Hvilke karakterer skal med, og hvilke ikke? Og hva med fag hvor det er flere karakterer? Når du regner ut gjennomsnittskarakteren din, skal alle karakterene med. Muntlig, skriftlig, standpunkt, eksamen.

Karakterkalkulatoren legger sammen alle karakterene finner snittet ditt og guider deg deretter gjennom tilleggspoengene, slik at du får vite sluttsummen – nemlig konkurransepoengene. Det er dette samordna opptak ser på når du søker høyere utdanning.  

Slik bruker du karakterkalkulatoren:

  • Fyll inn ditt fødselsår (karakterkalkulatoren beregner alderspoeng)
  • Kryss av for hva du har gjort så langt (for å finne tilleggspoeng og for å se om du kan bruke 23/5-regelen)
  • Fyll inn karakterene dine. Husk eksamen hvis du har eksamenskarakter i tillegg.
  • Legg til programfag. Dersom du legger til fremmedspråk eller realfag beregner karakterkalkulatoren hvor mange poeng du har for disse.

Hvis du vet hva snittet ditt er, men du vil ha hjelp til å finne ut hvor mange poeng du har til sammen, kan du bruke en forenklet versjon av karakterkalkulatoren.  Fyll inn snittet ditt og svar deretter på hvor mange realfags og språkpoeng du har. 

Karakterkalkulator

Bestill gratis rådgivning

Skriv ny kommentar