Idas tips for eksamenstiden

Rådgiver Ida har samlet noen tips for hvordan du utnytter eksamensperioden best mulig. Vi ønsker deg lykke til!

 • Skaff deg oversikt over de ulike eksamensdatoene dine, og finn ut hvor mange dager du har til rådighet til lesing, repetisjon, løse tidligere eksamensoppgaver og kollokvier.
 • Lag deg en framdriftsplan i de ulike fagene, og få oversikt over pensumet. Hva kan du godt, hva må du lære deg mer grundig, og hvilke temaer kan ses opp mot hverandre?
 • Husk å ta hensyn til at muntligeksamener krever andre forberedelser enn skriftlige. Muntligeksamener krever at du blir vant til å prate om fagstoffet, og dette får du øvd best på ved å faktisk prate høyt – gjerne i kollokvier.

Se video om muntlig eksamen i historie: 

 

  • Dann deg kollokviegrupper i fag hvor det er hensiktsmessig. Matematikk og muntlige fag er typiske kollokviefag, hvor dere kan sitte sammen og hjelpe hverandre fram mot eksamen. I skriftlige fag kan det være lurt å øve på å sette opp disposisjoner hver for seg, og deretter sammenligne for å se hvor forskjellig det går an å løse de ulike eksamensoppgavene.
  • Hjelp hverandre. Husk at det å lære bort til andre er en av de beste metodene for selv å lære fagstoffet godt.
  • Løs gamle eksamensoppgaver både alene og sammen med andre. Når du løser de alene får du testet hva du faktisk husker, og sammen med andre kan du få mange nye idéer til hvordan det kan være lurt å gå fram for å svare på best mulig måte.
  • Lag deg huskeregler. For eksempel så er det enkelt å huske fargene i regnbuen, fordi man på barneskolen lærer seg huskeordet ROGGBIF (Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett).
  • Lær deg hva de ulike fagspesifikke utrykkene i hver emne betyr. For eksempel i naturfag: fotosyntese.
  • Utfordre deg selv til å se de store linjene, og sammenhengen mellom de ulike temaene. Dersom du tenker å få toppkarakterer er dette avgjørende. 

 Rådgiver Ida Brattbakk
Bilde: Rådgiver Ida Brattbakk

 • De siste dagene før eksamen er det på tide å bruke notatene dine og fagboken mindre og mindre, og huske mer og mer utenat. Øv derfor uten å ha alle notatene dine foran deg.
 • Koble av helt innimellom og gjør noe du synes er hyggelig og kjekt. Det er viktig å lade opp batteriene i en ellers stressende periode.
 • Enkelte synes det er beroligende å oppsøke eksamenslokalene på forhånd, slik at de vet hvor de skal møte opp, og hvor lang tid det tar å komme seg dit.
 • Husk å få nok hvile og søvn dagene før eksamen, og lag gjerne en god matpakke – for «uten mat og drikke, duger helten ikke!»

Bestill gratis rådgivning

Skriv ny kommentar