Fra 2 til 6 i historie på ett semester

Maren Ravnsborg (26) fikk stort sett 2-ere og 3-ere på videregående. Nå studerer hun pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

– Jeg fikk stort sett bare dårlige karakterer på videregående. Jeg manglet motivasjon og fikk lite ut av undervisningen. Etter at jeg begynte på Sonans fikk jeg kun 5-ere og 6-ere. Den eksamensrettede undervisningen og de engasjerende lærerne passet meg perfekt.

Maren begynte på Sonans i Oslo høsten 2015. Høstsemesteret forbedret hun karakteren sin i historie og i religion og etikk.

– Etter å ha erfart hvor gode lærerne på Sonans er, har jeg blitt motivert til å studere pedagogikk. Ikke for å bli lærer, men for å lære lærere å bli bedre, sier Maren som nå studerer på Universitetet i Oslo.

Bestill gratis rådgivning

Kombinerte skole og jobb 

Maren mener det er flere grunner til at hun fikk så gode karakterer på Sonans. Men den aller viktigste grunnen var at hun kunne studere på egne premisser.

– Jeg fikk hjelp av en rådgiver til å tilpasse timeplanen til hverdagen min, og forbedret karakterer samtidig som jeg jobbet i en 80 prosent-stilling i en hobbybutikk.

Neste semester tok Maren samfunnsfag og nynorsk. Hun jobbet fire dager i uken og fulgte undervisning på skolen hver onsdag. 26-åringen fulgte også undervisning på kveldstid én dag i uken etter at arbeidsdagen var over. Selv om hun kunne styre hverdagen på egne premisser, fulgte det ansvar med friheten. Hun valgte flere ganger å lese pensum fremfor å dra på konserter og cafébesøk.

– Selv om friheten er langt større på Sonans enn på videregående, måtte jeg jobbe for å få gode karakterer. Jeg lærte meg å strukturere hverdagen. Endelig visste jeg hvor godt det føles når riktige valg gir resultater,  og hadde fullt fokus på målet som var eksamen.

Maren Ravnsborg 2017

Reddet av prøveeksamen

Alle elever på Sonans får tilbud om å ta en gratis prøveeksamen i fagene de tar. Maren benyttet seg av dette tilbudet. Første semester tok hun blant annet en muntlig prøveeksamen i historie.

– Prøveeksamen gikk ikke bra. Men jeg fikk utrolig gode og konstruktive tilbakemeldinger på hva jeg kunne ha gjort annerledes. Så når den faktiske eksamensdagen kom, klinket jeg til med en 6-er i historie. Hadde jeg ikke tatt prøveeksamenen, tror jeg ikke det hadde gått så bra.

Maren hadde en 2-er i historie fra videregående. Hun trekker frem lærerne på Sonans som én av de viktigste grunnene til det store karakterspranget.

– Lærerne skal ha sin del av æren for de gode resultatene mine. Jeg merket at de virkelig ville at jeg skal lykkes. Til og med lærere som i utgangspunktet ikke var mine, har tilbudt meg hjelp.

Motivert av miljøet

Maren opplevde det også som veldig motiverende å omgå andre elever på Sonans. Hun så på det som en bonus.

– Å bli kjent med elever som allerede hadde gått fra 3 til 5 eller fra 2 til 6, fikk meg til å forstå at jeg også kunne klare det. Helt ærlig, uten disse elevene hadde jeg nok ikke klart å motivere meg til å lese 15 timer i uken. Elevene gav meg selvtillit og troen på at jeg også kunne nå målene mine. 

 Sjekk ditt snitt

Skriv ny kommentar